DOC

ProjectcodePhaseDeliverableCodeTitle(AuthorInitial...

By Calvin Shaw,2014-06-15 20:13
9 views 0
PLD_01_01_ApplicationArchitecture_0 1PLD_01_01.00_ApplicationArchitecture_ET_0 1_ENPLD_01_01.01_RelevantProcesDescr_PR_0 1_NL...

    声明:本文档由山东电建 (sddianjian)上传到豆丁网Federale (),若有侵害您的权益,请Overheidsdienst 发站内消息。 FINANCIEN

BELASTINGEN EN INVORDERING

    Administratie van Douane en Accijnzen

    Message implementation Guide CUSRES-D96B

    Antwoord op CUSREP en CUSCAR vanwege

    scheepsagenten

    Paperless douane en accijnzen

    Version 1 0

    15/03/2005

     60080958.doc- 2004-11-16 1 of 37 Pagina

Document controle

1 Versiehistoriek van het document

Versie Datum Auteur Commentaar

    1 0 15/03/2005 Roger Beeckman Definitieve versie

     60080958.doc- 2004-11-16 2 of 37 Pagina

Inhoudstafel

    1 Inleiding ...................................................................................................................................................4 2 Inhoud van het bericht .............................................................................................................................8 3 Technische beschrijving.........................................................................................................................10 3.1 Versie ................................................................................................................................................11 3.2 De Data segmenten ...........................................................................................................................12 4 Structuur diagram ..................................................................................................................................13 5 Beschrijving van de data segmenten......................................................................................................14 6 Programma specificaties........................................................................................................................24 7 Voorbeelden van antwoorden ................................................................................................................35

Overzicht van de figuren

    Figuur 1 : Titel .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Overzicht van de tabellen

    Tabel 1 : Titel ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

     60080958.doc- 2004-11-16 3 of 37 Pagina

1 Inleiding

    1.1. Doel

Het CUSRES-bericht wordt gebruikt door de DOUANE als antwoord op ELK

    ontvangen CUSREP- en/of CUSCAR-bericht.

    UITZONDERING

De syntax-fouten binnen een transmissie worden behandeld met één CUSRES-

    bericht.

Indien het bericht onleesbaar is wordt er geen antwoord gestuurd. (vb.

    geen afzender)

1.2. Tijdstip van doorzending van het CUSRES-bericht

Het CUSRES-bericht wordt door het G.C.-systeem onmiddellijk na de

    verwerking van de transmissie - bevattende CUSREP- en/of CUSCAR-berichten

    - doorgezonden naar de desbetreffende scheepsagent. Voor elk ontvangen

    CUSREP- en/of CUSCAR bericht wordt een CUSRES-bericht aangemaakt.

1.3. De "APPLICATIE"- fouten

1.3.1. Binnen het CUSREP-bericht

De algemene regel

Indien één of meerdere "applicatie"-fouten worden vastgesteld wordt het

    betreffende CUSREP-bericht verworpen. Na verbetering van de door het

    CUSRES-bericht aangegeven fouten, dient het bericht integraal

    teruggezonden te worden.

De verwerking binnen het G.C.-SYSTEEM

Bij een eerste doorsturing worden binnen het G.C.-systeem GEEN gegevens

    van het foutieve bericht verwerkt, m.a.w. na verbetering dient dit

    CUSREP-bericht terug als eerste doorsturing naar het G.C.-systeem

    gezonden te worden.

Indien bij de annulatie van een CUSREP-bericht, een wijziging van

    gegevens of bij de vervanging van de reisroute "applicatie"-fouten worden

    ontdekt, blijven de oorspronkelijk ingestuurde gegevens ongewijzigd

    binnen het G.C.-systeem.

1.3.2. Binnen het CUSCAR-bericht

De algemene regel

     60080958.doc- 2004-11-16 4 of 37 Pagina

    Binnen het BGM-segment (+)

Indien binnen het BGM-segment van het CUSCAR-bericht "applicatie"-

    fouten

    door het G.C.-systeem worden ontdekt, wordt het verdere onderzoek van

    het

    bericht gestopt en dient na verbetering van de fouten het bericht

    integraal terug doorgezonden te worden met dezelfde functie-code in

    het simple data-element 1225.

- Binnen de algemene containergegevens (GROEP5) (+)

    Indien bij de ontvangst van het bericht door het G.C.-systeem één

    of meerdere "applicatie"-fouten worden vastgesteld betreffende de

    2algemene containergegevens, wordt het CUSCAR-bericht aanvaard1 ()

    en wordt vanuit het G.C.-systeem een foutbericht aangemaakt. De

    algemene containergegevens dienen na verbetering terug te worden

    doorgestuurd. Ter zake bestaan er twee werkwijzen:

    a. Alle algemene containergegevens worden in hun totaliteit

    teruggezonden (zie 5B/6)

    b. Enkel de gegevens van de niet opgeslagen containernummers worden,

    na verbetering, opnieuw doorgestuurd en worden beschouwd als een

    eerste doorsturing (zie 5B/7 punt 3.2.).

    - Binnen het CNT-segment

    Indien de controle code binnen het component data-element 6069 niet

    gelijk is aan de code 10 wordt het verdere onderzoek van het bericht

    gestopt en dienen de detail-gegevens van de lading integraal terug

    doorgezonden te worden met dezelfde functie-code in het simple data-

    element 1225 van het BGM-segment, na verbetering van de controle

    code binnen het component data-element 60693.

    Indien het totaal aantal zendingen aangegeven binnen het component

    data-element 6066 niet overeenkomt met het totaal aantal ontvangen

    zendingen binnen het CUSCAR-bericht zullen de foutloze ontvangen

    zendingen binnen het G.C.-systeem verwerkt worden en zal een passend

    foutbericht worden meegedeeld. De scheepsagent zal in dit geval

    eerst via een consultatie-programma zijn vrachtlijst 126 moeten

    nakijken voordat hij eventueel een bijkomend bericht kan aanmaken.

- Binnen de detail-gegevens van de zending (GROEP 7)4 (+)

    1 Enkel de juist ingestuurde gegevens per container worden gestockeerd in het

    GCA-systeem

    3 Desbetreffende fouten worden weergegeven in Groep 4 van het CUSRES bericht

    4 Desbetreffende fouten worden weergegeven in de Groep 6 van het CUSRES-bericht

     60080958.doc- 2004-11-16 5 of 37 Pagina

    Indien bij de ontvangst van het bericht door het G.C.-systeem één of

    meerdere "applicatie"-fouten worden vastgesteld betreffende het 5goederendetail (artikelnummer) wordt het CUSCAR-bericht aanvaard ()

    en wordt vanuit het G.C.-systeem een foutbericht aangemaakt. ALLE

    gegevens van het foutieve artikelnummer (ook de verband houdende

    gegevens aangaande de partijen) dienen na verbetering terug te

    worden doorgestuurd.

Uitbreiding :

Indien bij een eerste insturing van een goederendetail

    (artikelnummer) UITSLUITEND fouten worden vastgesteld binnen de NAD-

    segmenten zal dit goederendetail alsnog worden verwerkt binnen het

    G.C.-systeem met uitzondering van de foutieve NAD-segmenten.

     60080958.doc- 2004-11-16 6 of 37 Pagina

Binnen de detail-gegevens van een transhipment (GROEP 7/GROEP 8/GROEP 14/

    GROEP 15)

Indien bij de ontvangst van het CUSCAR-TRANSHIPMENT-bericht door het

    G.C.-systeem een “applicatie"-fout wordt vastgesteld wordt het verdere

    onderzoek van het CUSCAR-TRANSHIPMENT-bericht gestopt en wordt het

    bericht volledig verworpen, ongeacht het niveau waarop de fout wordt

    vastgesteld. Vanuit het G.C.-systeem wordt vervolgens een foutbericht

    aangemaakt. ALLE gegevens van het foutieve CUSCAR-TRANSHIPMENT-bericht

    dienen na verbetering terug te worden doorgestuurd.

Binnen de detail-gegevens van de CIM -spoorwegvrachtbrief - (GROEP 7/

    GROEP 8/GROEP 14/GROEP 15)

Dezelfde procedure als voor het transhipment wordt gevolgd.

De verwerking binnen het G.C.-SYSTEEM :

Bij een eerste doorsturing worden binnen het G.C.-systeem geen gegevens

    van het foutief bericht verwerkt indien het fouten betreft binnen het

    BGM-segment, m.a.w. na verbetering dient dit CUSCAR-bericht terug als

    eerste doorsturing te worden verzonden.

De oorspronkelijke bewaarde gegevens blijven ongewijzigd indien fouten

    worden vastgesteld bij :

    - annulatie van een GROEP 5 (algemene containergegevens)

    - annulatie van een GROEP 7 (artikelnummer)

    - bij vervanging van de gegevens die betrekking hebben op één bepaald

    artikel(nummer) van de GROEP 7

    - bij toevoeging van betrokken partijen binnen een artikel van de

    GROEP 7.

Indien bij de vervanging van alle GROEPEN 5 (algemene containergegevens)

    fouten worden ontdekt binnen een of meerdere GROEPEN 5 worden de foutieve

    GROEPEN 5 niet bewaard, terwijl de foutloze GROEPEN 5 wel worden bewaard

    na annulatie van de reeds opgeslagen algemene containergegevens. Indien

    alle GROEPEN 5 fouten bevatten blijven de reeds gekende algemene

    containergegevens ongewijzigd.

     60080958.doc- 2004-11-16 7 of 37 Pagina

2 Inhoud van het bericht

2.1. Unieke referentie van het bericht

Een uniek referentie-nummer wordt door het G.C.-systeem aan elk CUSRES-

    bericht gegeven bestaande uit 8 cijfers. Dit referentie-nummer is uniek

    binnen 1 etmaal.

    2.2. Nummer van het document

Het documentnummer door de scheepsagent meegedeeld binnen het BGM-segment

    - composite data-element 1004 - van het CUSREP- en/of CUSCAR-bericht -

    wordt steeds door het G.C.-systeem integraal overgenomen binnen het

    CUSRES-bericht. Dit nummer is samengesteld uit 2 delen :

    2.2.1. Nummer van de aangifte

Het nummer van de aangifte is een uniek nummer gegeven door de "ship

    operator". Het bestaat uit 2 delen :

    - Het verblijfsnummer :

    Dit nummer wordt toegekend door het Havenbedrijf en bestaat uit 6

    numerieke karakters. Er zijn 3 reeksen te beschouwen voor Antwerpen :

    - 100000 t/m 799999: manuele nummering

    - 800000 t/m 899999: automatische nummering

    - 900000 t/m 999999: testen

Voor Zeebrugge gaat de automatische nummering van 300000 tot 399999.

    - Het IMO-nummer :

    Dit nummer is geregistreerd in het "Lloyd's register" en bestaat uit

    een controle-letter (L = gekend Lloyd's-nummer, N = nog niet gekend

    Lloyd's-nummer, In de haven van Gent zijn ook de volgende letters

    mogelijk: H, Y, S en Z gevolgd door 7 cijfers.

    2.2.2. Het nummer van het bericht

Dit nummer wordt door de scheepsagent opgegeven, ter identificatie van

    het bericht. Het bestaat uit maximum 21 karakters.

2.3. Verwerkingscode (processing indicator)

De aanduiding of het door het G.C.-systeem behandelde bericht al dan niet

    werd aanvaard.

2.4. Foutgegevens

2.4.1. De foutlocatie

     60080958.doc- 2004-11-16 8 of 37 Pagina

De aanduiding van de vastgestelde fout(en) - indien mogelijk tot op het

    laagste niveau -.

2.4.2. De foutcode

De foutcodes zijn opgesomd in de Handleiding Goederencomptabiliteit

    inkomende zeevracht - bijlage 6, deel 5.

     60080958.doc- 2004-11-16 9 of 37 Pagina

3 Technische beschrijving

60080958.doc- 2004-11-16 10 of 37 Pagina

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com