DOC

LISTA DE LUCRARI

By Clifford Hicks,2014-04-16 21:49
5 views 0
LISTA DE LUCRARI

    Concurs pentru ocuparea postului poziţia Conferenţiar universitar Disciplinele:Agrochimie şiCartare agrochimică

    Domeniul: Horticultură

    LISTA DE LUCRARI

     Candidat: Şef lucrări univ. dr. Ana Maria Dodocioiu

    I Teză de doctorat

    Titlul tezei de doctorat: Studiul acumulării nitraţilor în unele produse vegetale,

    soluri şi ape freatice din judeţul Dolj‖.

     Instituţia organizatoare: Universitatea din Craiova.

     Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Marin Nicolae.

     Diploma de doctor seria C, nr. 0010090, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4450 din 2.08.2004.

     II. Cursuri publicate: - 2

     II. 1. R. Mocanu, Ana Maria Dodocioiu, 2007-Agrochimie, pag.445, Editura Sitech, Craiova, ISSN 978-973-746-460-6.

    II. 2. R. Mocanu, Ana Maria Mocanu, 2005-Agrochimie, pag.443, Editura Universitaria, Craiova, ISBN 973-8043-273-3

     III. Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS - 1

    III. 1.Ana Maria Mocanu, 2005-Nitratii un pericol?, pag.233, Editura Sitech, Craiova, ISSN 973-746-012-X.

     IV. Cărţi publicate în alte edituri

     V. Articole/studii publicate în reviste

     V.1. Articole publicate în reviste cotate ISI sau indexate în alte baze de date

    internaţionale

    V. 1. M. Dumitru, C. Simota, D. Dana, R. Mocanu, Ana Maria Dodocioiu, 2007. SOME

    ASPECTS ON IDENTIFICATION OF AREAS VULNERABLE TO NITRATES POLLUTION IN

    ROMANIA, Hamar, Norvegia, Workshopul "Localisation of Critical Sources Areas in

    Catchments" al Programului COST, Acţiunea 869 "Mitigation options for nutrient reduction in

    surface and groundwater", grupa de lucru nr. 1 (WG 1), www.cost869.nt.

    V. 2. Articole publicate în reviste cotate CNCSIS

    a. În categoria A: -

    b. În categoria „B+‖ : 17.

    B+” 1. Elena Roşculete, Ana Maria Dodocioiu, C. Roşculete, Gh. Matei, 2008. The

    effect of some nitrogen doses on the phosphorus agrofond to the seed maize yield in non

    irrigated conditions and different soil tillage. Lucrările ştiinţifice ale simpozionului „Agricultură

    şi inginerie-armonizare cu cerinţele europene‖, pag 247-250, INMATEH, ISSN 1583-1011.

    „B+” 2. Ana Maria Dodocioiu, R. Mocanu, M. Susinski, 2007, Nitrrate accumulation in soils and lettuce plants according to dissimillarnitrogen dosage. Simpozionul „Raţional methods for the selectionsand use of agrochemical measures: Risk modeling, monitoring and management,

    Abstract book of the First International Conference Metagro,USAMV ClujNapoca, pag.21, Editura Academic Pres.

    „B+” 3. Ana maria Dodocioiu, R. Mocanu, M. Susinski, 2007. The nitrates content in the freatic waters of localities found on psamosoils-Dolj county. Simpozionul „Raţional methods for the selectionsand use of agrochemical measures: Risk modeling, monitoring and management,

    Abstract book of the First International Conference Metagro,USAMV ClujNapoca, pag.25, Editura Academic Pres.

     „B+” 4. Rosculete C., Elena Roşculete, Ana Maria Dodocioiu, R. Mocanu, 2006. Posibilităţi de repunere în circuitul agricol a unor terenuri degradate în urma exploatărilor

    miniere de suprafaţă prin cultivarea cu porumb în judeţul Mehedinti . Simpozionul Stiinţific „Agricultura între tradiţie şi intensivizare‖, Proceeding of XXXXIX th Scientific Conference,

    Seria Agronomie, pag. 1532-1537, Iaşi.

     B+” 5. Elena Roşculete, Ana Maria Dodocioiu, Rosculete C., Mocanu R., 2006.

    Dinamica azotului nitric din sol la cultura de grâu de la SCDA Caracal. Simpozionul Stiinţific „Agricultura între tradiţie şi intensivizare‖, Proceeding of XXXXIX th Scientific Conference,

    Seria Agronomie, pag.1526-1531, Iaşi.

     B+” 6. Mocanu Ana Maria, Elena Roşculete, 2006. Acumularea nitraţilor şi nitriţilor

    în unele fructe din judeţul Dolj. Simpozionul Stiinţific „Agricultura între tradiţie şi intensivizare‖,

    Proceeding of XXXXIX th Scientific Conference, Seria Agronomie, Iaşi.

     B+” 7.Dodocioiu Ana Maria, Mocanu R., Susinski M., 2006. Poluarea antropica a solurilor din judetul Gorj. Simpozionul Stiinţific „Agricultura între tradiţie şi intensivizare‖,

    Proceeding of XXXXIX th Scientific Conference, Seria Agronomie, pag. 1520-1525, Iaşi.

     B+” 8. Mocanu R., Odina F., Dodocioiu Ana Maria, 2006. Efectul unor ingrasaminte chimice si organice asupra culturii de floarea soarelui de la ferma Elias Darvari. Simpozionul Stiinţific „Agricultura între tradiţie şi intensivizare‖, Proceeding of XXXXIX th Scientific

    Conference, Seria Agronomie,pag.1538-1543, Iaşi.

     B+” 9. Susinski M., Mocanu R., Becherescu C., Dodocioiu Ana Maria, 2006. Aspecte privind poluarea radioactiva a haldelor de steril din cariera Husnicioara, judetul Mehedinti, Simpozionul Stiinţific „Agricultura între tradiţie şi intensivizare‖, Proceeding of XXXXIX th

    Scientific Conference, Seria Agronomie, vol. 49, pag.1615-1617, Iaşi.

     B+” 10. Dobre M., Becherecu C., Susinski M., Ana Maria Dodocioiu, Florina Grecu, 2005. Researches on the chickweed (Stelaria media) chemical control in strawberries, Simpozionul Stiinţific „Agricultura între tradiţie şi intensivizare‖, Proceeding of XXXXIX th

    Scientific Conference, Seria Agronomie, vol. 48, Iaşi.pag.1219-1221, ISSN 1454-7414.

     B+” 11.Dodocioiu Ana Maria, R.. Mocanu, 2005. Modificarea însuşirilor agrochimice

    ale preluvosolului roscat de la SCDA Simnic sub influenta unor doze de îngrasaminte chimice şi

    organice. Lucrari stiintifice, Seria Agronomie, vol 48, Simpozionul Stiintific „Agricultura si

    mediul-Prezent si perspective‖, pag. 181-186, ISSN 1454-7414.

     B+” 12.Roşculete C., Mocanu R., Ana Maria Dodocioiu, Elena Roşculete, 2005. Producţia de porumb pentru boabe obţinută pe haldele de steril de la Husnicioara sub influenţa

    unor fertilizanţi organici de tipul composturilor. Lucrari stiintifice, Seria Agronomie, vol 48,

    Simpozionul Stiintific „Agricultura si mediul-Prezent si perspective‖, pag. 256—260, ISSN 1454-7414.

     B+” 13.Dobre M., Becherescu C., Susinski M., Grecu Florina, Mocanu Ana Maria, Popescu Cr., Stefan M., 2005. De ce nu a avut succes tehnologia no-till in Romania. Lucrari stiintifice, Seria Agronomie, vol 48, Simpozionul Stiintific „Agricultura si mediul-Prezent si perspective‖ISSN 1454-7414.

     B+” 14.Mocanu R., Dodocioiu Ana Maria, Susinski M., Influenta ingrasamintelor chimice asupra productiei de grau dupa mazare in experientele de lunga durata pe preluvosolul

    roscat de la SCDA Simnic. Lucrari stiintifice, Seria Agronomie, vol 48, Simpozionul Stiintific

    „Agricultura si mediul-Prezent si perspective‖, pag.348-353, ISSN 1454-7414.

     B+” 15. Elena Roşculete, Ana Maria Dodocioiu, Rosculete C., 2005. Efectul diferitelor doze de azot pe fond constant de fosfor asupra producţiei de porumb boabe cultivat la SCDA

    Caracal. Lucrari stiintifice, Seria Agronomie, vol 48, Simpozionul Stiintific „Agricultura si

    mediul-Prezent si perspective‖, pag. 380-383, ISSN 1454-7414.

     „B+‖ 16. Dodocioiu Ana Maria, Roşculete Elena, Dobre M., Susinski M., 2005.

    Acumularea nitraţilor în unele produse vegetale sub influenţa diferitelor doze de ingrăşăminte. Lucrari stiintifice, Seria Agronomie, vol 48, Simpozionul Stiintific „Agricultura si mediul-Prezent si perspective‖, ISSN 1454-7414.

     „B+‖ 17. Dobre M., Becherescu C., C. Popescu, Susiski M., Grecu Florina, Ana Maria Mocanu, 2004. Concentraţie şi doză în aplicarea erbicidelor. Lucrările Ştiinţifice seria A XLVII USAMV Bucureşti, Facultatea de Agricultură, pag. 180-183, ISSN 1222-5339.

     c.In categoria B: 20

     B 1. Elena Rosculete, Ana Maria Dodocioiu, R. Mocanu, M. Susinski, 2007. The effect of some nitrogen fertilizers doses on a constant phosphorus background on the sunflower yield

    at SCDA Caracal in optimal irrigation condition and different tillage. Analele Universitatii din Craiova, vol.XXXVII/A, Simpozionul omagial „60 ani de învăţământ superior agronomic în

    Oltenia‖, pag. 374-378, ISSN 1841-8317.

     B 2. R. Mocanu, Osiceanu N., Ana Maria Dodocioiu, 2007. The effect of several chemical fertilizerts doses on the corn crop cultivated on the sterile dumps from Husnicioara-

    Mehednţi. Analele Universitatii din Craiova, vol.XXXVII/A, Simpozionul omagial „60 ani de învăţământ superior agronomic în Oltenia‖, pag.212-215, ISSN 1841-8317.

    B 3. Susinski M., Mocanu R., Becherescu C., Ana Maria Dodocioiu, Dobre M., 2007. The impact of the sterile dump from Husnicioara –district Mehedinţion the environment. Analele Universitatii din Craiova, vol.XXXVII/A, Simpozionul omagial „60 ani de învăţământ superior

    agronomic în Oltenia‖, pag. 412-417, ISSN 1841-8317.

    B 4. R. Mocanu, Osiceanu N., Ana Maria Dodocioiu, 2007. The effect of several chemical fertilizerts doses on the corn crop cultivated on the sterile dumps from Husnicioara-

    Mehednţi. Analele Universitatii din Craiova, vol.XXXVII/A, Simpozionul omagial „60 ani de

    învăţământ superior agronomic în Oltenia‖, pag.212-215, ISSN 1841-8317.

    B 5. R. Mocanu, Ana Maria Dodocioiu, M. Susinski, M. Dobre, 2007. Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters. Analele Universitatii din Craiova, vol.XXXVII/A, Simpozionul omagial „60 ani de învăţământ superior agronomic în

    Oltenia‖, pag. 208-215, ISSN 1841-8317.

    B 6. R. Mocanu, Ana Maria Dodocioiu, N. Osiceanu, 2007. The using of the compost in the ecological build-up of the steril dumps from Husnicioara quarry. Scientifical Papers Faculty of Agriculture, partea a II-a, vol XXXIX, pag 91-94 Timisoara, Editura Agroprint. ISSN1221-

    5279.

    B 7. Elena Rosculete, Ana Maria Dodocioiu, C. Rosculete, 2007. The using of some tillage variants in order to reduce the fuel consumtion with the sun-flower crop in irrigation

    conditions, Scientifical Papers Faculty of Agriculture, partea a II-a, Timisoara, pag. 103-108,

    Editura Agroprint. ISSN1221-5279.

    B 8. Ana Maria Dodocioiu, Elena Rosculete, R. Mocanu, 2007. The nitrates accumulation in some vegetables species under the influence of several fertilizers doses, Scientifical Papers Faculty of Agriculture, partea a II-a, Timisoara, pag 99-102, Editura

    Agroprint. ISSN1221-5279.

    B 9. R. Mocanu, Ana Maria Dodocioiu, N. Osiceanu, M. Susinski, 2007. The using of several crops and of chemical fertilizerrs in order to achieve the ecological reabilitation of the

    sterile dump from Husnicioara-Mehedinti, Scientifical Papers Faculty of Agriculture, partea a II-

    a, Timisoara, pag. 95.98, Editura Agroprint. ISSN1221-5279.

    B 10. Ana Maria Dodocioiu, Elena Rosculete, 2007. Sistemul national de monitoring al calitatii solurilor si unele aspecte ale aplicarii lui in judetul Dolj, Analele Universitatii din Craiova, vol.XXXVII/A, Simpozionul omagial „60 ani de învăţământ superior agronomic în

    Oltenia‖, pag 93-97, ISSN 1841-8317.

    B 11. Ana Maria Dodocioiu, 206. The influence of the nitrogen fertilizers on availability

    of some soil trace elements, Analele Universitatii din Craiova, Horticultura, vol. XII(XLVIII),

    pag. 143-148, ISSN 1435-1275.

    B 12. Ana Maria Dodocioiu, Elena Roşculete, Susinski M., 2006. Stabilirea zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi în conformitate cu Directiva 91/676 EEC. Simpozionul cu participare internaţională „Agricultura durabilă-agricultura viitorului‖ Ediţia a II a, pag.101-105, vol.XXXVI/A, ISSN 11841-8317, Craiova.

    B 13. R. Mocanu, M. Susinski, Ana Maria Dodocioiu,2006. Aspects of the soils pollutions in Gorj district. Simpozionul cu participare internaţională „Agricultura durabilă-

    agricultura viitorului‖, Analele Universităţii din Craiova, pag. 1163-168, vol.XXXVI/A, ISSN 11841-8317.

    B 14. Susinski M., Becherescu C., Ana Maria Dododcioiu, 2006. The pedological and agrochemical characteristics of the sterile dump Rosia, district Gorj. Simpozionul cu participare internaţională „Agricultura durabilă-agricultura viitorului‖, Analele Universitaţii din Craiova,

    vol. XXXVI/A, pag.242-246, ISSN 11841-8317, Craiova.

    B 15. R. Mocanu, F. Odina, Ana Maria Dodocioiu-2006. The effect of the fertilizers and manure on the quantity and quality of the sunflower crop, Simpozionul cu participare internaţională „Agricultura durabilă-agricultura viitorului‖, Analele Universitaţii din Craiova,

    vol. XXXVI/A, pag.169-174, ISSN 11841-8317, Craiova.

    B 16. Dobre M., Becherescu C., Susinski M., Ana Maria Mocanu, Florina Grecu, Popescu Cr, Adriana Duţă, 2004. New results about no-tillage on sandy soils. Buletin USAMV Cluj-Napoca, vol. 60/2004, seria Agricultură, pag. 87-91, ISSN 1454-2382.

    B17. Ana Maria Mocanu, 2003. Acumularea nitratilor in produsele vegetale, Timisoara, Sesiunea anuala omagiala de comunicari stiintifice 80 de ani de la nasterea prof. dr. St. Iulian

    Dracea, pag.115-122, ISBN 973-8391-23-7.

    B 18. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2003. Haldele de steril provenite din exploatarea la zi a lignitului, impactul asupra mediului, masuri de reconstructie ecologica.

    Lucrarile Simpozionului national Agricultura in perspectiva integrarii europene, Iasi, pag.24-30.

    ISSN 1454-7414.

    B 19. Ana Maria Mocanu, R.Mocanu, M.Susinski, 2003. Folosirea unor composturi in recultivarea biologica a haldelor de steril. Lucrarile Simpozionului national Agricultura in

    perspectiva integrarii Europene, Iasi, pag.31-34. ISSN 1454-7414.

    B 20. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2003. Haldele de steril provenite din exploatarea la zi a lignitului, impactul asupra mediului, masuri de reconstructie ecologica.

    Lucrarile Simpozionului national Agricultura in perspectiva integrarii europene, Iasi, pag.24-30.

    ISSN 1454-7414.

    d.In categoria C 4

    C 1. Ana Maria Mocanu, R. Mocanu, M. Susinski, 2005. Folosirea ingrasamintelor organice, ca mijloc important de crestere a fertilitatii haldelor de steril, Timisoara, Lucrarile celei de a XVII Conferinte Nationale pentru Stiinta Solului, pg.230-239, ISBN 973-729-023-2.

    C 2. R. Mocanu, Ana Maria Mocanu, 2005. Solurile antropice din cariera Husnicioara

    judetul Mehedinti si insusirile pedoagrochimice, Timisoara, Lucrarile celei de a XVII Conferinte

    Nationale pentru Stiinta Solului, pg.450-457, ISBN 973-729-023-2.

    C 3. R.Mocanu, M.Susinski, Ana Maria Mocanu, 2003. Folosirea ingrasamintelor organice, mijloc important de crestere a fertilitatii haldelor de steril. Lucrarile celei de-a XVII Conferinte Nationale pentru Stiinta Solului, Timisoara, pag.230-239, vol. II, ISBN 973-729-023-

    2, Editura Solness.

    C 4. R.Mocanu, M.Susinski, Ana Maria Mocanu, 2003. Solurile antropice din cariera Husnicioara judetul Mehedinti si insusirile pedoagrochimice.Lucrarile celei de-a XVII Conferinte Nationale pentru Stiinta Solului, Timisoara, pag.112-117. ISBN 973-729-023-2, vol.

    II, Editura Solness.

    VI. Articole/studii publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale

    recunoscute din tara si strainatate-19

    VI 1. Ana Maria Dodocioiu, R.. Mocanu, M. Susinski, 2007. The effect of the organo-mineral fertilizers on the sterile dumps in Husnicioara with maize, Simmpozionul International „Reconstructia ecologica si necesarul de ingrasaminte in zona Gorjului‖ organizat de Filiala

    Romana CIEC, ICPA, Institutul International al Potasiului, ISBN 10 973-8115-40-8, Editura

    Agris..

    VI 2. R. Mocanu, Ana Maria Dodocioiu, C. Roşculete, 2006. Long-term fertilisations effect on yield and quality of winter wheat grown on chernozems at Caracal, Simpozionul International Restaurarea fertilităţii solurilor prin diferite sisteme de fertilizare în agricultura

    durabilă, pag 117-128,ISBN 978-973-8115-43-9, Timisoara, 22-23 iunie. Editura Agris

    VI 3. Ana Maria Dodocioiu, R. Mocanu, M. Susinski, 2006. System to fertilizers the crop on the sterile dumps in Husnicioara open quarry, Mehedinti county. Simpozionul International Restaurarea fertilităţii solurilor prin diferite sisteme de fertilizare în agricultura

    durabilă, pag. 177-182, Timisoara, ISBN 978-973-8115-43-9, Editura Agris

    VI 4. Ana Maria Dodocioiu, R. Mocanu, M. Susinski, 2006. Compost-an organic fertilizers very useful for sterile dumps, Simpozionul International Restaurarea fertilităţii

    solurilor prin diferite sisteme de fertilizare în agricultura durabilă, pag271-278, ISBN 978-973-8115-43-9, Timisoara, 22-23 iunie. Editura Agris.

    VI 5. Dobre M., Becherescu C., Susinski M., Ana Maria Dodocioiu, Florina Grecu, 2006. Water lose in conventional vs. Minimal and no-tillage. 17th Conference of ISTRO, Sustainability-its Impact on Soil Management, august, Kiel, Germania.

    VI 6. Ana Maria Dodocioiu, R. Mocanu, M. Susinski, 2005. Effect of phosphorus fertilizers on yield of winter wheat following peas on redish preluvosolat Simnic SCDA, Simpozionul Internatinal: Managementul Nutrientilor pentru Imbunatatirea Calitatii Culturilor si

    Conservarea Mediului‖, organizat de Institutul International al Potasiului (IPI), CIEC, ICPA, pag.

    143-148, ISBN 10973-8115-40-8, Editura Agris.

    VI 7. Ana Maria Mocanu, Pavel St., 2005. Aprovizionarea cu fosfor si potasiu a

    solurilor din judetul Dolj, Craiova, Simpozionul Internatinal: Managementul Nutrientilor, pentru

    Imbunatatirea Calitatii Culturilor si Conservarea Mediului‖, organizat de Institutul International

    al Potasiului (IPI), CIEC, ICPA,pg.137-142, ISBN 10 973-8115-40-8, Editura Agris.

    VI 8. R. Mocanu, Ana Maria Mocanu, M. Susinski, 2005. Effect of phosphorus and potasium fertilizers on several crops grown on steril dumps at the Husnicioara quarry, Craiova, Simpozionul Internatinal: Managementul Nutrientilor pentru Imbunatatirea Calitatii Culturilor si

    Conservarea Mediului‖, organizat de Institutul International al Potasiului (IPI), CIEC, ICPA,

    pg.127-136, ISBN 10 973-8115-40-8, Editura Agris.

    VI 9. Ana Maria Mocanu, R. Mocanu, M. Susinski, 2003, Phosphorous use for reclamation of mine spoils in Husnicioara quarry, Caracal, Simpozionul International organizat

    de Institutul Mondial al Fosforului, CIEC si SCDA Caraca, pg.241-250, ISBN 973-8115-26-4.

    VI 10. R. Mocanu, Ana Maria Mocanu, M. Diaconeasa, M. Susinski, 2003. Effect of phosphorous fertilizers on winter wheat and maize grown on irrigated sands on the left bank of

    Jiu river, Caracal, Simpozionu International organizat de Institutul Mondial al Fosforului, CIEC

    si SCDA Caraca, pg.235-240, ISBN 973-8115-26-4

    VI 11. C. Becherescu, D. Dascalu, C. Popescu, M. Susisnki, Ana Maria Mocanu, 2003. Eficienta agrochimica a ingrasamintelor de uree cu zinc, molibden si bor pentru cultura de

    porumb pe solurile nisipoase, Kisinau, Simpozion Stiintific International 70 ani ai Universitatii

    Agrare de Stat din Moldova, pag. 97-98, ISBN 9975-9624-6-7.

    VI 12. M. Susinski, R. Mocanu, C. Becherescu, Ana Maria Mocanu, I. Bala, 2003. Proprietatile fizico-chimice ale unor halde de steril din Oltenia, Kisinau, Simpozion Stiintific International 70 ani ai Universitatii Agrare de Stat din Moldova, pag. 161-162, ISBN 9975-9624-

    6-7.

    VI 13. Ana Maria Mocanu, M. Susinski, C. Becherescu, 2003. Capacitatea de nitrificare si amonificare a unui cernoziom cambic din sudul Olteniei, Kisinau, Simpozion Stiintific International ―70 ani ai Universitatii Agrare de Stat din Moldova, pag. 132-133, ISBN 9975-9624-6-7.

    VI 14. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2003. Effect of some nitrogen fertilizers on some crops grown on different soil kinds in Oltenia. Simpozionul ―Diversificarea sortimentului de ingrăşăminte şi îmbunătăţirea calităţii acestora în raport cu cerinţele agriculturii

    durabile, octombrie, Bacau, pag.137-144, ISSN 973-8115-26-4, Editura Agris.

    VI 15. Ana Maria Mocanu, R. Mocanu, M. Susinski, M. Diaconeasa, 2002.

    Phosphourus use for reclamation of mine spoils in Husnicioara quarry. Lucrarile Simpozionului International ―Folosirea ingrasamintelor cu fosfor in Romania-Aspecte actuale si de perspectiva‖, organizat de Institutul Mondial al Fosforului-IMPHOS, Caracal, pag.241-250. ISBN 973-8115-

    26-4.

    VI 16. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, 2002. Efectul ingrasamintelor cu fosfor la grau

    si porumb pe psamosolurile din Oltenia. Lucrarile Simpozionului International ―Folosirea

    ingrasamintelor cu fosfor in Romania-Aspecte actuale si de perspectiva, organizat de Institutul Mondial al Fosforului-IMPHOS, Caracal, pag.235-240. ISBN 973-8115-26-4.

    VI 17. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2002. The ecological reconstruction of a steril dump from the Husnicioara county. International Conference Soil Under The Globa thChange Chalange for The 21 Century, Constanta, pag.122-128. ISBN 973-8115-18-4

    VI 18.Ana Maria Mocanu, R.Mocanu, M.Susinski, 2002. Soil degradation due to mining exploitation. International Conference Soil Under The Globa Change Chalange for The th21 Century, Constanta, pag.116-121. ISBN 973-8115-18-4.

    VI. 19. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu., 2000. The oil derrick pollution on the terrestrial vegetal comunities. Halkidiki-Grecia, pag.112-117. Int.Conf. the Chemical Societies

    of the South-Easten European Countries for Sustanaible Development, vol.I.

     VII. Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale-38

     VII 1. Susinski M., Becherescu C., Ana Maria Dodocioiu, 2007. The pedological and agrochemical features of the entriantrosoil from Tismana sterile dump, district Gorj. Proceeding of the International Conference „Agriculture land food sciences, process and technologies‖ 26-

    28 aprilie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu.

     VII 2. R. Mocanu, Ana Maria Mocanu, M. Susinski, 2005. Effect of some nitrogen fertilizers on some crops grown on different soil kinds in Oltenia, Bacau, Simpozionul: Diversificarea sortimentului de ingrasaminte si imbunatatirea calitatii acestora in raport cu

    cerintele agriculturii durabile, pg.137-144, ISBN 973-8115-26-4.

     VII 3. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2003. Haldele de steril provenite din exploatarea la zi a lignitului, impactul asupra mediului, masuri de reconstructie ecologica.

    Lucrarile Simpozionului national Agricultura in perspectiva integrarii europene, Iasi, pag.24-30.

    ISSN 1454-7414.

     VII 4. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2002. Caracterizarea pedo-agrochimica a haldelor de steril din cariera Husnicioara-Mehedinti. Lucrarile Simpozionului International ―Redarea in circuitul productiv al haldelor de steril Targu-Jiu, pag.124-131. ISBN 973-8445-27-5.

     VII 5. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2002. Cercetari privind folosirea unor culturi de leguminoase in ameliorarea haldelor de steril. Lucrarile Simpozionului National ―90 ani de invatamant agronomic universitar,Iasi, pag.164-172. Vol.44. ISSN 1454-7414.

     VII 6. Ana Maria Mocanu, 2001. Studiu asupra acumularii nitratilor si nitritilor in

    apele freatice din zona psamosolurilor din stanga Jiului, Craiova, Lucrarile Simpozionului ―Ameliorarea solurilor slab productive din Oltenia, pag.94-99, ISBN 973-657-082-7.

    VII 7. M. Susinski, Ana Maria Mocanu, Odina Felix, 2001. Studiul agrochimic al Fermei elias Darvari, judetul Mehedinti, Craiova, Lucrarile Simpozionului ―Ameliorarea

    solurilor slab productive din Oltenia, pag.99-105, ISBN 973-657-082-7.

    VII 8. C. Becherescu, M. Dobre, C. Popescu, C. Dascalu, Ana Maria Mocanu, M.

    Susinski, 2001. Caracteristicile si eficienta agrochimica a ingrasamintelor ureoformaldehidice

    pentru cultura de grau pe solurile nisipoase, Craiova, Lucrarile Simpozionului ―Ameliorarea

    solurilor slab productive din Oltenia, pag. 228-232, ISBN 973-657-082-7.

    VII 9.C. Becherescu, C. Popescu, M. Dobre, M. susinski, M. Dascalu, Ana Maria Mocanu, 2001. Aspecte privind poluarea radioactiva a haldelor de cenusa, Craiova, Lucrarile Simpozionului ―Ameliorarea solurilor slab productive din Oltenia, pag. 224-227, ISBN 973-657-

    082-7.

    VII 10. R.Mocanu, M.Susinski, Ana Maria Mocanu, 2001. Continutul in metale grele si unele reziduuri de pesticide organo-clorurate ale psamosolurilor din stanga Jiului. Craiova, Lucrarile Simpozionului ―Ameliorarea solurilor slab productive din Oltenia pag.88-94. ISBN 973-657-082-7.

    VII 11. Ana Maria Mocanu, R.Mocanu, 2000. Cercetari asupra poluarii solului si apelor freatice din judetul Dolj.Simpozion Stiintific National USAMV ― Agricultura o provocare

    pentru mileniul trei, Iasi, pag.136-142. Vol.42. ISSN 1454-7414.

    VII 12. Ana Maria Mocanu, R.Mocanu, 2000. Cercetari privind cultura unor plante leguminoase pe haldele de steril de la Husnicioara-Mehedinti. Simpozion Stiintific National ― Agricultura o provocare pentru mileniul trei, Iasi, pag.143-147. Vol.42. ISSN 1454-7414.

    VII 13. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2000. Folosirea ingrasamintelor chimice in reconstructia ecologica a haldelor de steril.Lucrarile Simpozionului National ―Agricultura si Alimentatie, prezent si perspectiva Cluj-Napoca, pag.292-297, vol.2. ISBN 973-

    9999-1-4-X.

    VII 14. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2000. Continutul de nitrati, metale grele si reziduuri de pesticide in unele soluri din judetul Dolj. ―Agricultura si Alimentatie, prezent si perspectiva Cluj-Napoca, pag.297-302, vol.2. ISBN 973-9999-1-4-X.

    VII 15. R.Mocanu, M.Susinski, Ana Maria Mocanu, 2000. Evolutia insusirilor agrochimice ale haldelor de steril din cariera Husnicioara-Mehedinti ca urmare a recultivarii.

    Iasi, pag. 88-97. Lucrarile celei de-a XVI-a Conferinte Nationale de Stiinta Solului,vol.II.

    VII 16. Ana Maria Mocanu, R.Mocanu, 2000. Aspecte ale poluarii solurilor si apelor freatice din judetul Dolj. Iasi, pag. 128-138. Lucrarile celei de-a XVI-a Conferinte Nationale de

    Stiinta Solului,vol.II.

    VII 17. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2001. Reconstructia ecologica a haldelor de steril din cariera Husnicioara-Mehedinti. Lucrarile Sesiunii Stiintifice anuale ―Agricultura o provocare pentru mileniul trei,Iasi, pag.36-43. Vol.43. ISSN 1454-7414.

    VII 18. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2001.Poluarea unor ape freatice din zona limitrofa Craiovei ca urmare a exploatarilor petroliere. Lucrarile Sesiunii Stiintifice anuale ―Agricultura o provocare pentru mileniul trei, Iasi, pag.84-90. Vol.43. ISSN 1454-7414.

    VII 19. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, M.Susinski, 2001. Rezultatele privind folosirea ingrasamintelor la diferite culturi pe haldele de steril din cariera Husnicioara-Mehedinti.

    Bucuresti, pag.114-121. Lucrarile Sesiunii anuale a USAMV.

    VII 20. Ana Maria Mocanu, R.Mocanu, 2000. Cercetari asupra poluarii solului si apelor freatice din judetul Dolj.Simpozion Stiintific National USAMV ― Agricultura o provocare

    pentru mileniul trei, Iasi, pag.136-142. Vol.42. ISSN 1454-7414.

    VII 21. Ana Maria Mocanu, R.Mocanu, 2000. Cercetari privind cultura unor plante leguminoase pe haldele de steril de la Husnicioara-Mehedinti. Simpozion Stiintific National ― Agricultura o provocare pentru mileniul trei, Iasi, pag.143-147. Vol.42. ISSN 1454-7414

    VII 22. R. Mocanu, Ana Maria Mocanu, C. Lulea, C. Popescu, M. Rogojina, 1999.

    Study on the nitrates and Nitrites Content from the Water Table and Some of the Agroalimentary

    Products in the Dolj Departament, Universitatea Agronomica si de Medicina Veterinara ‗Ion

    Ionescu de la Brad‘, Iasi, Lucrari Stiintifice, vol.1(42/1999), pag. 201-205, ISSN 0379-8364.

    VII 23. R.Mocanu, F.Dinca, Daniela Popa, Ana Maria Mocanu, C.Lulea, 1998. Effect of

    fertilizers and pesticides use on the soil from Dolj region. Simpozion Stiintific USAMV, Iasi, pag.140-145. ISSN 1454-7414.

    VII 24. Ana Maria Mocanu, 1998. Evolutia poluarii mediului agricol in perioada 1990-

    1997 in judetul Dolj, Tg. Mures, Al XVII-lea Simpozion de Istorie si Retrologie Agrara a

    Romaniei, pag.22-23, ISBN 973-97961-8-4.

    VII 25. R. Mocanu, Ana Maria Mocanu, 1998. Modificarea landschaftului de catre haldele de steril si cenusa de termocentrala, Tg. Mures, Al XVII-lea Simpozion de Istorie si

    Retrologie Agrara a Romaniei, pag.284-285, ISBN 973-97961-8-4.

    VII 26. R.Mocanu, D.Pana, Ana Maria Mocanu, 1995. Efectul apelor uzate si a noxelor eliminate de Doljchim S.A. asupra apelor de suprafata din zona limitrofa. Craiova pag.145-151.Analele Universitatii, seria Biologie-Agronomie, vol.XXXVI.

    VII 27. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, 1995. Unele aspecte ale reconstructiei ecologice pe haldele de steril, rezultate din exploatarea lignitului. Arad, pag.62-68. Lucrarile celei de-a VI-a Conferinte Nationale de Ecologie.

    VII 28. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, 1995. Modificarea unor echilibre ecologice

    prin poluarea cu noxele emanate de Doljchim S.A. Craiova. Arad, pag.68-72. Lucrarile celei de-

    a VI-a Conferinte Nationale de Ecologie.

    VII 29. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, 1995. Unele aspecte ale influentei industriei de

    ingrasaminte, asupra solului si plantelor. Bucuresti, pag.126-130. Lucrarile Sesiunii Stiintifice

    anuale a USAMV.

    VII 30. R. Mocanu, I. Olteanu, D. Pana, Ana Maria Mocanu, G. E. Olteanu, 1995. The Capitalization of the Uncovered Grounds of the Daily Mining Exploatations with the Grape

    Wine Crop, Universitatea Agronomica si de Medicina Veterinara ‗Ion Ionescu de la Brad‘, Iasi,

    Lucrari Stiintifice, vol.38, pag. 203-207, ISSN 0379-8364.

    VII 31. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, 1996. Unele aspecte privind recultivarea

    haldelor de steril cu diferite culturi agricole. Bucuresti, pag.130-134. Lucrarile Sesiunii

    Stiintifice anuale a USAMV.

    VII 32. R. Mocanu, C. Becherescu, D. Pana, D. Popa, Ana Maria Mocanu, D. D. Pana, 1996. The Evolution of Agrochemical properties of the deposits of Ashes from the

    Thermoelectric Power Station as a Consequence of their Cultivation with Different Plants, Universitatea Agronomica si de Medicina Veterinara ‗Ion Ionescu de la Brad‘, Iasi, Lucrari

    Stiintifice, vol.39, pag. 31-35

    VII 33. R. Mocanu, N. Osiceanu, Ana Maria Mocanu, 1997. Study of the Main Agrochemical Qualities on the Barren Fields from Husnicioara Quarry (Mehedinti) with a View

    to their Recultivation, Universitatea Agronomica si de Medicina Veterinara ‗Ion Ionescu de la Brad‘, Iasi, Lucrari Stiintifice, vol.40, pag. 498-502, ISSN 0379-8364.

    VII 34. Ana Maria Mocanu, R. Mocanu, M. Stefan, 1997. The Influence of Kalium Fertilisers on Wheat Grown on Brown-Redish Soil, Universitatea Agronomica si de Medicina

    Veterinara ‗Ion Ionescu de la Brad‘, Iasi, Lucrari Stiintifice, vol.40, pag. 493-497, ISSN 0379-8364.

    VII 35. R.Mocanu, Ana Maria Mocanu, N.Osiceanu, 1997. The effect of the potassium fertilizers on the cultivation wheat on the redish brown soil. Iasi, Simpozion Stiintific National USAMV, pag.121-125. ISSN 1454-7414.

    VII 36. R. Mocanu, I. Bala, Ana Maria Mocanu, 1997. Some aspects of agricultural environment pollution in Dolj district, Universitatea Agronomica si de Medicina Veterinara ‗Ion

    Ionescu de la Brad‘, Iasi, Lucrari Stiintifice, vol.40, pag. 486-492, ISSN 0379-8364.

    VII 37. Ana Maria Mocanu, R.Mocanu, N.Osiceanu, C. Lulea, Daniela Popa, 1998. Aspects of the reconstruction of the sterile deposits from the quarry Husnicioara-Mehedinti. Simpozion Stiintific USAMV, Iasi, pag.135-139. ISSN 1454-7414.

    VII 38. R.Mocanu, F.Dinca, Daniela Popa, Ana Maria Mocanu, C.Lulea, 1998. Effect of fertilizers and pesticides use on the soil from Dolj region. Simpozion Stiintific USAMV, Iasi,

    pag.140-145. ISSN 1454-7414.

    VIII Proiecte de cercetare dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant

    1. Obţinute prin competiţie internaţională-2

    VIII 1.Director contract de sponzorizare pentru bursă de cercetare încheiat cu Asociaţia

    Europeană de Mediu (BENA), nr36/21.04.2004, cu tema: ―Reabilitarea ecologică a terenurilor

    degradate de exploatările miniere la suprafaţă (halde de steril) din Exploataţia Minieră

    Husnicioara.

    VIII 2.Membru România la contractul 869/2006 încheiat cu Comunitatea Europeană,

Programul COST, Acţiunea 869, cu tema: ―Mitigation options for Nutrient Reduction in Surface

    and Ground Waters‖.

    2. Obţinute prin competiţie naţională-8

    VIII 1. Director de Grant de Cercetare CNCSIS, nr.27 GR/2007, AT, tema1, cod 110,

    Monitoringul calităţii solurilor din judeţul Dolj (2007-2008).

    VIII 2. Director de Grant de Cercetare CNCSIS, nr.27661/2005, AT, tema4, cod 20,

    Influenţa azotului nitric din sol şi îngrăşămintele cu azot aplicate asupra calităţii produselor

    vegetale din judeţul Dolj (2005-2006).

    VIII 3. Director de Grant de Cercetare CNCSIS, nr.33457/2003, AT, Poluarea cu nitraţi a apelor freatice, solurilor şi unele produse vegetale (2003-2004)..

    VIII 4. Director de Grant de Cercetare CNCSIS, nr.33451/2000, AT, tema 9, Studiul acumulării nitraţilor în apele freatice şi unele produse vegetale din judeţul Dolj(2001-2002).

    VIII.5. Membru în echipa de cercetare la contractul CEEX-TACME 41-057/2007,

    Tehnologii agroambientale pentru conservarea calitatii mediului edafic aplicate in macrozonele

    cerealiere din Romania.

    VIII.6. Membru în echipa de cercetare la contractul CEEX-DEGSOL 48/2006, Procese ale degradarii solului in agricultura intensiva si extensiva; risc si vulnerabilitate, evaluare,

    masuri de prevenire si ameliorare-studii caz in zone specifice

    VIII.7. Membru în echipa de cercetare la contractul CEEX-MINAMAD 53/2006,

    Analiza calitativa si cantitativa a substratului mineralogic activ al solului: implicatiile argilei in

    managementul agroambiental durabil.

    VIII.8. Membru în echipa de cercetare la contractul CEEX 72/2006, Cercetări privind particularităţile sistemului de agricultură durabilă, realizat în diferite condiţii pedoclimatice şi

    tehnologice din Oltenia.

    IX. Brevete de invenţie :-

    X.Alte lucrări :

     X 1. R. Mocanu, Susinski M., Ana Maria Dodocioiu, M. Dobre, 2007. The increasing of the degree of fertility of the psamic entiantrosoil from the Husnicioara quarry by compost

    applying. Masă rotundă în cadrul Programului CEEX, Cluj-Napoca.

    X 2. R. Mocanu, Ana Maria Dodocioiu, M. Susinski, 2007. The degradation of the soils as a results of land salty water pollution. Masă rotundă în cadrul Programului CEEX, Cluj-Napoca.

    Lector univ dr. Ana Maria Dodocioiu

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com