DOC

Beurstaal - introductie

By Rose Ramirez,2014-12-25 07:32
10 views 0
Backspread. Een optiestrategie waarbij meer opties worden gekocht danCallput ratio. Verhouding tussen het aantal verhandelde

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    1 a Afkorting van "ask". Kan achter een koers staan. Ask betekent dat er nog

    steeds beleggers zijn die willen verkopen tegen deze koers en dat er op

    die koers transacties zijn gedaan.

    2 à la baisse Het speculeren op een koersdaling.

    3 à la hausse Het speculeren op een koersstijging.

    4 AAA Classificatie van het kredietrisico van ondernemingen met een

    lettersysteem. Afkomstig van het Amerikaanse Standard & Poor"s of

    Moody"s Investor Service. Is een classificatie van het kredietrisico van

    ondernemingen met een lettersysteem. AAA staat voor beste kwaliteit.

    5 Aan de markt hebben Iets willen verkopen. Synoniem: Aan jou.

    6 Aan jou Iets willen verkopen. Synoniem: Aan de markt hebben

    7 Aandeel Een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming.

    8 Aandeelbewijs Een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming is een

    aandeel. Ook wel een aandeelbewijs genoemd.

    9 Aandeelhouder Mede-eigenaar van een onderneming.

    10 Aandelenemissie Uitgifte van nieuwe aandelen.

    11 Aandelenfondsen Aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van

    beursgenoteerde ondernemingen. Er bestaan verschillende soorten

    aandelenfondsen. Zo zijn er fondsen die wereldwijd, alleen in Europa,

    Amerika, het Verre Oosten of in Nederland in aandelen beleggen en

    fondsen die alleen in bepaalde sectoren of thema's beleggen.

    12 Aandelensplitsing Oude aandelen worden in een vaste verhouding vervangen door een

    aantal nieuwe aandelen. Na een Aandelensplitsing ligt de prijs van de

    nieuwe aandelen bijgevolg altijd lager dan de vroegere prijs. Lagere

    prijzen komen de liquiditeit ten goede.

    13 Aanlappen Het verkopen van effecten.

    14 AansprakelijkheidsverDe rechtspersoon of vennootschap die de financiële gegevens van de

    klaring betreffende rechtspersoon heeft meegeconsolideerd, moet schriftelijk

    verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit

    rechtshandelingen voortvloeiende schulden van die rechtspersoon.

    15 Aanwijzing Wanneer de koper van een optie of warrant zijn recht uitoefent, wordt de

    schrijver van de opties of warrant aangewezen om zijn plicht tot levering of

    afname na te komen. Eng: assignment.

    16 Accountantsverklaring Een schriftelijke verklaring van de accountant over zijn onderzoek.

    17 Accounting Principes Basisprincipes voor de waardering en winstbepaling.

    18 Accumulation swaps Swaps met een groeiende leensom. Wordt veel gebruikt door banken met

    groeiende kapitaalbehoefte. Synoniem: drawdown swap, staged

    drawdown swaps, step up swaps.

    19 Achtergestelde lening Een lening die wordt terugbetaald als alle andere schuldeisers, maar geen

    aandeelhouders, hun geld hebben ontvangen.

    20 Actieve fondsen Fondsen waarin veel handel wordt gedreven. Synoniem: hoofdfondsen.

    21 Activa Bezittingen plus vorderingen van de onderneming.

    22 Administratiekantoor Is een kantoor die aandelen en obligaties koopt en daartegenover aan het

    publiek certificaten van die effecten uitgeeft. Het stemrecht op de aandelen

    blijft dan bij het administratiekantoor.

    23 ADP Valutacode voor de peseta, muntstuk van Spanje.

    24 ADR"S Afkorting van "American Depository Receipt": certificaten van niet

    Amerikaanse aandelen die met name op de New York Stock Exchange

    (NYSE) worden verhandeld.

    25 Advieskoers Adviesprijs bij aankoop en verkoop.

    26 AED Valutacode voor de dirham, muntstuk van Verenigde Arabische Emiranten.

    27 AEX Access Elektronisch systeem waarlangs orders voor aandelen en opties op de

    AEX kunnen worden geplaatst.

    Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 1 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 1 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    28 AEX Exchanges De Amsterdamse beurs waar aandelen, obligaties, opties en futures op

    zowel financiële producten als grondstoffen worden verhandeld. De naam

    is gewijzigd in Euronext Amsterdam.

    29 AEX index Amsterdam Exchanges indeX. Het gewogen gemiddelde van de 25

    hoofdfondsen op de Amsterdamse effectenbeurs.

    30 AFA Valutacode voor de Afghani, muntstuk van Afghanistan.

    31 Afbrokkelend Als de koersen iets naar beneden gaan.

    32 Affaire Een verliesgevende effectentransactie.

    33 Afghani Muntstuk van Afghanistan.

    34 Afloopmaand De maand waarin het optie- of warrantrecht vervalt. Synoniem:

    expiratiemaand

    35 Afstempelen Verlagen van de nominale waarde van een aandeel om dit in

    overeenstemming te brengen met het werkelijke vermogen van de

    vennootschap.

    36 Aftermarkt Handel in een aandeel na beursintroductie.

    37 Aftikken Op papier verliezen.

    38 Agio Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde van een

    aandeel of obligatie.

    39 Agiobonus Voor de particulieren belastingvrij dividend in de vorm van aandelen ten

    laste van de agioreserve.

    40 Agioreserve Deel van het eigen vermogen dat is ontstaan door uitgifte van aandelen

    boven pari, dus boven de 100% van de nominale waarde. Uit de

    agioreserve kunnen belastingvrij bonusaandelen en stockdividenden

    worden uitgekeerd.

    41 Aibor Afkorting van Amsterdam inter bank offered rate: het rentepercentage

    waartegen Nederlandse banken deposito's in eurovaluta aanbieden aan

    andere banken.

    42 Akaji Japans voor rode tekens (een tekort of verlies).

    43 All or none order Een order die in zijn geheel moet worden uitgegeven of helemaal niet.

    44 All ordinaries-index Australische beurs index.

    45 All time high Hoogste notering van een effect tot nu toe.

    46 All time low Laagste notering van een effect tot nu toe.

    47 Alles-of-niets order Dit is een order waarbij of alle effecten in een keer worden gekocht of

    helemaal niet. Het kan namelijk voorkomen dat een order in meerdere

    delen wordt uitgevoerd.

    48 Allfinanz Naam voor combinatie van bank- en verzekeringsdiensten in hetzelfde

    bedrijf.

    49 Alligator spread Een ingewikkelde optieconstructie die door een optiehandelaar wordt

    bedacht, die zoveel commissie kost dat de belegger er bijna niets aan

    verdient.

    50 Allocatie De allocatie van een vermogen geeft de spreiding aan over de

    verschillende effecten zoals aandelen, beleggingsfondsen, obligaties,

    opties, enz.

    51 Alpha Statistische meting van de volatiliteit van een aandeel, veroorzaakt door

    andere factoren dan de markt.

    52 Amerikaans type Warrants of opties van het Amerikaans type kunnen op elk moment

    worden uitgeoefend, vanaf hun uitgifte tot op hun vervaldag.

    53 AMEX American Stock Exchange.

    54 Amortisatie Afschrijving van goodwill.

    55 AMX Index Graadmeter voor het "middensegment" (midkap-index) van de

    Nederlandse aandelenmarkt volgend op de fondsen uit de AEX-index. Het

    gewicht van de vijfentwintig geselecteerde fondsen wordt bepaald door de

    marktkapitalisatie of beurswaarde.

    56 ANG Valutacode voor de gulden, muntstuk van Antillen.

    Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 2 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 2 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    57 Angel Een investeerder die het risico neemt om een startende bedrijf te

    financieren.

    58 Animateur De functie van market maker voor kleine en middelgrote aandelen op

    Euronext.

    59 AOK Valutacode voor de kwanza, muntstuk van Angola.

    60 Appreciatie Waardestijging van een valuta ten opzichte van een andere valuta.

    61 Arbitrage Het gelijktijdig kopen en verkopen van bijvoorbeeld twee dezelfde

    aandelen op verschillende beurzen teneinde gebruik te maken van

    prijsverschillen.

    62 ARP Valutacode voor de austral, muntstuk van Argentinië.

    63 ARX-index Een aandelenindex van de aandelenbeurs van Wenen (Oostenrijk).

    64 As, if and when issued De handel in nog niet uitgegeven effecten.

    65 ASAS Amsterdam Security Account system, waarbij op de Amsterdamse beurs

    kan worden gehandeld in certificaten van buitenlandse aandelen.

    66 ASE20-index Aandelenindex van de aandelenbeurs van Ahmedabad (India).

    67 ASE-index Aandelenindex van de aandelenbeurs van Athene (Griekenland).

    68 Ask Een vermelding achter een koersnotering die betekent dat tegen die koers

    geen transacties konden worden gedaan. Het aanbod is groter dan de

    vraag.

    69 Asset Management Het professionele beheer van vermogens van particulieren en instituten

    gericht op het realiseren van een optimaal beleggingsresultaat.

    70 Asset mix De verdeling van een beleggingsportefeuille over aandelen, onroerend

    goed, obligaties, liquiditeiten, enz.

    71 Asset play Een beursterm voor een aandeel waarvan de activa meer waard zijn dan

    de beurskoers.

    72 Asset stripper Iemand die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname

    van een bedrijf zorgt.

    73 Assignment Men is dan verplicht de onderliggende waarde te leveren (call) dan wel af

    te nemen (put) tegen de uitoefenprijs. Synoniem: aanzeggen.

    74 As-you-like option Optie waarvan de voorwaarden naar keuze van de koper binnen de

    looptijd van de optie kunnen worden gewijzigd.

    75 At market Opdracht om tegen de best mogelijke prijs te kopen of te verkopen.

    76 At the money Afgekort: ATM wordt gezegd van een call warrant of een call optie

    waarvan de uitoefenprijs de koers van de onderliggende waarde benadert.

    Voor een put warrant of een put optie geldt het omgekeerde.

    77 ATS Alternative Trading System, zijnde een elektronische handelsplatform.

    78 ATS Valutacode voor de shilling, muntstuk van Oostenrijk.

    79 AUD Valutacode voor de dollar, muntstuk van Australië, Karibati, Nauru en

    Tuvalu

    80 Aunt Agatha Naam voor niet-professionele particuliere beleggers.

    81 Austral Muntstuk van Argentinië.

    82 Austral Munt van Argentinië

    83 Automatische De bezitter van een warrant of optie ontvangt automatisch de intrinsieke

    uitoefening waarde alleen bij expiratie zonder dat hij daarvoor actie hoeft te

    ondernemen (dit is contractueel bepaald in de voorwaarden van de

    prospectus).

    84 Autonome winstgroei Winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto-inkomsten uit de

    eigen onderneming.

    85 Auto-quote system Computersysteem dat automatisch bied- en laatkoersen berekent.

    86 AVA Algemene vergadering van aandeelhouders. Het hoogste orgaan binnen

    een vennootschap.

    87 Average rate option Een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de

    uitoefenprijs en de gemiddelde prijs van de onderliggende waarde in een

    bepaalde periode.

    Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 3 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 3 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    88 Averaging Het kopen van aandelen als de koers daalt om tot een gunstiger

    gemiddelde prijs te komen.

    89 Avondbeurs Niet-officiële handel na 16.30 uur.

    90 AWG Valutacode voor de florin, muntstuk van Aruba.

    91 Aziatische optie Een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil

    tussen de uitoefenprijs en het gemiddelde van de prijzen van de

    onderliggende waarde die gedurende de looptijd van de optie tot stand is

    gekomen..

    92 B Afkorting van bieden. Prijs die op een bepaald moment wordt geboden en

    waartegen u kunt verkopen. Wanneer deze letter achter een koers staat,

    betekent dit dat op die koers transacties zijn gedaan maar dat er iemand

    nog steeds wil kopen.

    93 Baar geld Geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat vrij overdraagbaar is.

    Geld waarmee in de winkel dus betaald kan worden. Synoniem: chartaal

    geld.

    94 Babi pangang Geslachte varkens die verhandeld worden op de goederentermijnmarkt.

    Synoniem: pork bellies

    95 Baby bond Een obligatie met lagere nominale waarde dan gebruikelijk (Eur 1.000).

    Aantrekkelijk voor kleine investeerders.

    96 Back month Een leveringsdatum in de termijnhandel die ver in de toekomst ligt.

    97 Back office Administratieafdeling bij banken die effectentransacties afhandelt en

    controleert.

    98 Back to back Een bedrijf leent geld en leent dit meteen weer uit onder dezelfde

    voorwaarden om fiscale redenen.

    99 Backing away Wanneer een market maker geen bied- of laatkoers kan afgeven. Dit mag

    niet omdat een market maker er juist voor is om te garanderen dat

    beleggers altijd kunnen handelen tegen deze koersen.

    100 Backspread Een optiestrategie waarbij meer opties worden gekocht dan geschreven

    van dezelfde soort optieseries.

    101 Backwardation Wanneer een handelaar aandelen verkoopt met als doel de aandelen later

    tegen een lagere koers terug te kopen. Wanneer de handelaar de

    aandelen niet wil leveren kan hij tegen betaling op een later tijdstip de

    aandelen leveren.

    102 Badwill Het negatieve verschil tussen wat voor een overgenomen bedrijf is betaald

    en het eigen vermogen ervan. Tegenovergestelde: goodwill.

    103 Bahrein index Aandelenindex van Bahrein

    104 Baht Munt van Thailand

    105 Baht Muntstuk van Thailand.

    106 Baisse Wanneer wordt uitgegaan van een koersdaling. Synoniem: bearish.

    107 Baisse, à la Transactie waarbij men (de baissier) bijv. bepaalde effecten verkoopt, die

    men niet bezit op het moment van verkoop, met het oogmerk de verkochte

    effecten terug te kopen op een tijdstip waarop de koers is gedaald en

    vervolgens te leveren aan de koper om zodoende een koerswinst te

    incasseren.

    108 Baissemarkt Een markt waarin vrijwel alle effecten in koers dalen.

    109 Baissepositie Wanneer een belegger effecten heeft verkocht terwijl hij ze niet bezat.

    Synoniem: short gaan of in de wind gaan.

    110 Baissepremie Niet verhandelbare putoptie; de premie is het bedrag dat betaald moet

    worden om het recht te kopen om gedurende een bepaalde tijd

    bijvoorbeeld aandelen tegen een bepaalde prijs te mogen verkopen. Wordt

    ook wel aanzegpremie genoemd.

    111 Baissewarrant Een ander woord voor put-warrant. Een put-warrant geeft de houder het

    recht om de onderliggende waarde te verkopen. De verkoper gaat ten

    opzichte van de koper hiermee een verplichting aan.

    112 Baissier Belegger die op een koersdaling gokt door een baissepositie in te nemen.

    Hij verkoopt dan effecten die hij heeft geleend.

    Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 4 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 4 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    113 Balans Een balans is een momentopname van de financiële positie van een

    onderneming. Een balans heeft een debetzijde en een creditzijde; debet

    staan de bezittingen (activa) en credit de wijze waarop deze gefinancierd

    zijn (de passiva). Een balans is altijd in evenwicht.

    114 Balansbeheer Strategisch beheer van de activa en passiva van een onderneming ten

    aanzien van rente- en valutarisico, liquiditeit en solvabiliteit.

    115 Balbao Muntstuk van Panama.

    116 Balboa Munt van Panama

    117 Ballonlening Een lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande.

    118 Bank of England De centrale bank van Engeland

    119 Bank of Japan De centrale bank van Japan

    120 Bankbrief Door een bank uitgegeven obligatie.

    121 Banque de France De centrale bank van Frankrijk

    122 Barchart Een staafjes grafiek met horizontale streepjes. De hoogste en laagste

    koers worden verbonden door een verticale lijn. Aan de linkerkant van de

    staaf komt de openingskoers die voorgesteld wordt als een horizontaal

    streepje. De slotkoers komt als horizontaal streepje aan de rechterkant

    van de staaf te staan.

    123 Barrel Is een volumemaat (in een vat zit 159 liter) in de olie-industrie

    124 Basispunt Kleinste fluctuatie bij de notering van een obligatierendement. Als

    bijvoorbeeld het rendement stijgt van 9,25% naar 9,75%, neemt het

    rendement met 50 basispunten toe.

    125 Basket Verzameling obligaties of aandelen om een index na te bootsen of het

    risico te spreiden.

    126 Bavi-index Buenos Aires Value Index. Beursindex van Argentinië.

    127 BBD Valutacode voor de dollar, muntstuk van Barbados.

    128 BCN Global 1000-index Spaanse beursindex.

    129 BDT Valutacode voor de taka, muntstuk van Bangladesh.

    130 Bear markt Markt waarin de koersen dalen en verwacht wordt dat deze verder zullen

    dalen. Adj.: bearish.

    131 Bear raid Poging om de prijs van een aandeel te drukken door grote pakketten short

    te verkopen. De koersdaling die wordt bereikt is de winst op de transactie.

    Verboden door de SEC.

    132 Bear spread Optiestrategie speculerend op dalende koersen. Een call verkopen en

    tegelijkertijd een call met een hogere uitoefenprijs kopen. Of een put

    kopen en een put met lagere uitoefenprijs verkopen.

    133 Bear trap Wanneer een aandeel even stijgt na een daling. Een belegger die denkt

    dat de neerwaartse beweging nu voorbij is koopt bij, waarna het aandeel

    opnieuw een scherpe daling inzet.

    134 Bedrijfsgebonden Totaal van immateriële vaste activa, voorraden en niet rentedragende

    vermogen vorderingen, verminderd met alle vlottende passiva exclusief de daaronder

    opgenomen schulden aan kredietinstellingen en lening-, belasting- en

    dividendschulden.

    135 Bedrijfsresultaat Winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto-inkomsten uit de

    eigen onderneming, exclusief financiële baten, lasten en belastingen.

    136 Beeldschermenhandel Elektronische beursvloer.

    137 BEF Valutacode voor de frank, muntstuk van België.

    138 Beheerder Iemand die bijvoorbeeld een effectenportefeuille voor iemand anders

    beheert.

    139 BEL 20 Belgische beurs index.

    140 Beleggingsfonds Instelling die geld van derden belegt in aandelen of andere

    vermogenswaarden.

    141 Beleggingshorizon Periode dat het geld bestemd voor een belegging kan worden gemist.

    Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 5 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 5 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    142 BeleggingsmaatschapEen beleggingsinstelling met de rechtsvorm van een naamloze- of

    pij besloten vennootschap. Beoogt kapitaal van derden bijeen te brengen en

    collectief te beleggen, met het oogmerk van spreiding van risico.

    143 Beleggingsstudieclub In een beleggingsstudieclub komt een aantal actieve beleggers regelmatig

    bij elkaar om samen te beleggen in effecten. Meer informatie over

    beleggingsstudieclubs kunt u bij de

    144 NCVB

    145 krijgen.

    146 Beleningsrente Rentetarief waartegen banken bij de centrale bank tegen onderpand

    kredieten kunnen krijgen met een vastgestelde looptijd.

    147 Benchmark Maatstaf waarmee het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt

    vergeleken.

    148 Berenkuil Wanneer de aandelenkoersen hun laagste koers hebben bereikt.

    149 BeschermingsconstruEen juridische constructie waarmee ongewenste invloeden zoals een

    ctie overname, buiten de onderneming kunnen worden gehouden.

    150 Besloten Een beleggingsfonds waarvan de participaties niet vrij verhandelbaar zijn.

    beleggingsfonds

    151 Besmet kapitaal Kapitaal waarop een fiscale claim rust.

    152 Bestensorder Kopen of verkopen op de beurs tegen de eerstvolgende prijs waarop wordt

    gehandeld.

    153 Bèta Maatstaf voor de mate waarin een fonds ten opzichte van de markt

    beweegt. De bèta van de index is daarbij 1. Een bèta van bijvoorbeeld 0,9

    geeft aan dat een stijging van de markt met 1% in een bepaalde periode

    gepaard ging met een stijging van het fonds met 0,8%.

    154 Betaalbaarstelling Aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het

    dividend wordt uitgekeerd of de obligatie wordt uitgeloot.

    155 BET-C-index Belangrijkste index van de aandelenbeurs van Boekarest (Roemenië).

    156 Beurs Een plaats voor vraag en aanbod van bijvoorbeeld aandelen, goederen,

    obligaties, enz. bij elkaar komen.

    157 Beursbarometer Graadmeter voor de stemming op de beurs. Synoniem: beursindex

    158 Beurscrash Een beurscrash is een ineenstorting van de koersen. Ook wel beurskrach

    genoemd.

    159 Beursgoeroe Invloedrijke beleggingsdeskundige.

    160 Beurshausse Periode waarin de koersen op de effectenbeurzen stijgen.

    161 Beursindex Graadmeter voor de stemming op de beurs.

    162 Beursintroductie Wanneer een effect, bijvoorbeeld een aandeel, voor het eerst op een

    officiële effectenbeurs wordt verhandeld.

    163 Beurskoers Laatste tot stand gekomen koers tussen de kopers en verkopers. Ook:

    huidige marktprijs.

    164 Beurskosten Transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een

    beursorder.

    165 Beurskrach Ineenstorting van de koersen.

    166 Beursnotering Van een beursnotering is sprake wanneer effecten (aandelen, warrants,

    beleggingsfondsen, obligaties, enz.) op een beurs verhandeld worden.

    167 Beursoverval Vijandige overname van een beurs genoteerd bedrijf.

    168 Beurstax Belasting bij de aan- en verkoop van beursproducten.

    169 Beurswaarde Is aantal uitstaande aandelen maal de beurskoers. Synoniem:

    marktkapitalisatie.

    170 Bewaarloon Uw bank of commissionair brengt aan het eind van het jaar een

    vergoeding in rekening voor het bewaren van uw effecten.

    171 Bezettingsresultaat Het verschil tussen de totale (rationele) constante kosten in een periode

    en de in de kostprijs van de productie doorberekende kosten.

    172 BGL Valutacode voor de lev, muntstuk van Bulgarije.

    173 BHD Valutacode voor de dinar, muntstuk van Bahrein.

    Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 6 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 6 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    174 Biedprijs Prijs die op een bepaald moment wordt geboden en waartegen u kunt

    verkopen.

    175 BIF Valutacode voor de frank, muntstuk van Burundi.

    176 Big bang Grootscheepse liberalisatie van de financiële markten.

    177 Big board De New York Stock Exchange.

    178 Big cap Afkorting van big capitalisation. Zijn beurs genoteerd bedrijven met een

    hoge beurswaarden.

    179 Bilbao General Index Aandelenindex van Spanje.

    180 Birr Muntstuk van Ethiopië.

    181 BIS Bank voor Internationale Betalingen opgericht in 1930 met het

    hoofdkantoor in Bazel. De belangrijkste taken zijn het stimuleren van de

    samenwerking tussen Centrale Banken en het assisteren in internationale

    betalingen. De BIS geeft tevens aanbevelingen aan banken en

    regelgevende instanties op het gebied van risicobeheer, solvabiliteit en de

    informatieverstrekking omtrent financiële derivaten.

    182 Black & Schole Wiskundig model ontwikkeld door Fischer Black en Myron Schole om de

    waarde van afgeleide beursproducten te berekenen zoals warrants en

    opties.

    183 Black Monday Naam voor koersval op de aandelenmarkten op maandag 21 oktober

    1987. De AEX-index daalde met 12% en de Dow Jones met 22,6%.

    184 Black Saterday Naam voor koersval op zaterdag 12 december 1914 . Dow Jones daalt

    met 24,4% t.o.v. laatste notering na vier maanden gesloten te zijn geweest

    vanwege uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

    185 Black Thursday Naam voor koersval op donderdag 24 oktober 1929. De Dow Jones

    daalde met 11,7%.

    186 Black Tuesday Naam voor koersval op dinsdag 29 oktober 1929. De Dow Jones daalde

    scherp met zeer grote omzetten. Maar door grote aankopen van banken

    herstelde de koersen nog op dezelfde dag.

    187 Black Wednesday Naam voor EMS-crisis op 16 september 1992. Verenigd Koninkrijk en

    Italië stappen uit EMS. Spaanse peseta devalueert met 5%.

    188 Blended interest rate Combinatie van twee renteswaps, waarvan de rentevoet een gewogen

    swap gemiddelde van de twee oorspronkelijke is.

    189 Blok Een grote transactie.

    190 Bloot eigendom Bezit van de mantel van een obligatie. De hoofdsom blijft dan over min de

    rente.

    191 Blow off Korte en felle stijging vóór een crash.

    192 Blow out Succesvolle beursintroductie of uitgifte waarbij de stukken in een hoog

    tempo worden verkocht.

    193 Blue chips Aandelen van grote, bekende en sterke ondernemingen.

    194 BMD Valutacode voor de dollar, muntstuk van Bermuda.

    195 BND Valutacode voor de dollar, muntstuk van Brunei.

    196 BNV-index Aandelenindex van Costa Rica.

    197 Boekjaar Periode waarover verslag wordt uitgebracht in het (fiscaal) jaarverslag en

    de verlies- en winstrekening.

    198 Boekwaarde Eigen vermogen van de onderneming. Ofwel bezittingen minus de

    schulden. Synoniem: intrinsieke waarde.

    199 Boekwinst Ontstaat door verkoop van bedrijfsmiddelen tegen een hoger bedrag dan

    de boekwaarde.

    200 Bolivar Muntstuk van Venezuela.

    201 Bolsa index Mexicaanse beurs index.

    202 Bonusaandeel Deze worden gratis uitgekeerd aan de aandeelhouders uit de

    belastingvrije agio-reserve. Over bonussen die worden betaald uit de

    algemene reserve moet wel belasting worden betaald.

    203 Bookbuilding Het systeem waarmee een banksyndicaat een emissie plaatst. Teneinde Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 7 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 7 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    afzet te verzekeren wordt vooraf onderzocht tegen welke prijs en naar

    welke hoeveelheid er voldoende vraag is. Dit uit de VS afkomstige

    systeem werd door ABN AMRO in Nederland geïntroduceerd bij de

    beursgang van KPN.

    204 Bookrunner Hoofd van een effectensyndicaat die de inschrijving, toewijzing en na-

    markt regelt voor alle syndicaatsleden.

    205 Boomen Spectaculair groeien.

    206 BOP Valutacode voor de peso, muntstuk van Bolivia.

    207 Bottom up benadering Wijze van beleggen door direct de meest interessant geachte effecten te

    kiezen, onafhankelijk van sector of land.

    208 Boutique Een effectenhuis met een kleine klantenkring en met weinig producten.

    209 Bovespa index Braziliaanse beursgraadmeter.

    210 Brady bonds Staatsobligaties van Latijns-Amerikaanse landen, uitgegeven in het kader

    van de door de VS ondersteunde schuldsanering. Vernoemd naar

    Nicholas Brady, in de jaren tachtig onderminister van financiën van de VS.

    211 Break even De koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter

    geen verlies lijdt als hij de warrant of optie uitoefent. Synoniem: premium.

    212 Break-away gap Een koers die verhandeld wordt met een verschil in de openings- en de

    slotkoers.

    213 Break-even-point Omzetniveau dat winst noch verlies genereert. Dus de omzet waarbij de

    totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten.

    214 Brent Ander woord voor olie die in de Noordzee wordt gewonnen.

    215 Broker Engelse term voor commissionair in effecten. Zijn taak is orders voor

    derden uit te voeren.

    216 Broodje Ander woord voor vaste hoeveelheid goud.

    217 Bruto binnenlands De totale productie van goederen en diensten binnen een land. Is

    product binnenland plus export min import. Afgekort met BBP.

    218 Bruto kasstroom Nettowinst vermeerderd met afschrijvingen.

    219 Brutomarge Bedrijfsresultaat als percentage van de omzet. Synoniem: operationele

    marge.

    220 BSD Valutacode voor de dollar, muntstuk van Bahama's.

    221 BSDCI-index Aandelenindex Bangkok nieuwe markt.

    222 BSE sensitive-index Aandelenindex van India.

    223 BSX-index Aandelenindex van de beurs van Bermuda.

    224 Buba Duitse Bundesbank, de centrale bank van Duitsland.

    225 Buck Benaming voor de Amerikaanse dollar.

    226 Buitenbeurshandel Als een effectentransactie individueel wordt uitgevoerd tussen de

    betrokken partijen zonder dat een beurs als tussenpersoon optreedt.

    Hierdoor kan de belegger ook profiteren van prijsbewegingen die zich

    buiten de openingstijden van de beurs voordoet (niet in Nederland). Ook

    wel Over The Counter, OTC genoemd.

    227 Buitengewone baten Incidentele opbrengsten of kosten, die dus niet tot de gewone

    en lasten bedrijfsuitoefening kunnen worden gerekend, zoals winst of verlies bij

    afstoting van een bedrijfsonderdeel of reservering voor verwachte kosten

    van reorganisatie of productaansprakelijkheid.

    228 Buitengewoon Dividend dat anders is dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld een eenmalig

    dividend superdividend.

    229 Bull markt Markt waarin de koersen stijgen en verwacht wordt dat deze verder zullen

    stijgen. Adj.: bullish.

    230 Bull rally Langere periode waarin de koers van een aandeel blijft stijgen.

    231 Bulldog obligatie Buitenlandse obligatie op de Londense kapitaalmarkt.

    232 Bulletlening Lening die in één keer wordt afgelost.

    233 Bullion Engelse aanduiding voor goud.

    Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 8 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 8 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    234 Bundfuture In Londen en Frankfort verhandeld termijncontract op Duitse

    staatsleningen. Graadmeter voor inflatie- en renteverwachtingen op het

    Europese vasteland.

    235 Business plan Een ondernemingsplan.

    236 Butterfly Een combinatie van opties, waarbij de opties met de laagste en de

    hoogste uitoefenprijs worden gekocht en twee opties worden verkocht met

    een uitoefenprijs die precies tussen deze uitoefenprijzen in ligt.

    237 BUX-index Aandelenindex van de beurs van Hongarije.

    238 buy and hold Een beleggingsstrategie door effecten te kopen en voor lange tijd aan te

    houden.

    239 buyback Het inkopen van eigen aandelen door een bedrijf.

    240 Buyer"s market Markt waarop het aanbod groter is dan de vraag waardoor de kopers tot

    op zekere hoogte de prijzen kunnen bepalen.

    241 BV Besloten vennootschap. Is een ondernemingsvorm met

    rechtspersoonlijkheid en een in aandelen verdeeld maatschappelijk

    kapitaal die niet vrij te verhandelen zijn.

    242 BVA-index Aandelenindex van de beurs van Abidjan.

    243 BVL-index Aandelenindex van de beurs van Portugal.

    244 BVMT-index Aandelenindex van de beurs van Tunesië.

    245 BVP General-index Aandelenindex van de beurs van Panama.

    246 BWP Valutacode voor de pula, muntstuk van Botswana.

    247 BZD Valutacode voor de dollar, muntstuk van Belize.

    248 Chartaal geld Geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat vrij overdraagbaar is.

    Geld waarmee in de winkel dus betaald kan worden. Synoniem: baar geld.

    249 CAC Cotation Assisté et Continu. Index van 40 in Parijs verhandelde fondsen.

    250 CAD Valutacode voor de dollar, muntstuk van Canada.

    251 Call/put ratio Verhouding tussen het aantal verhandelde callopties en putopties

    gedurende een bepaalde periode.

    252 Callable Het recht om af te lossen voordat de afloopdatum is bereikt.

    253 Calloptie Een calloptie geeft het recht om gedurende een bepaalde periode

    aandelen tegen een afgesproken prijs te kopen.

    254 CAPM Capital Asset Pricing Model. Is een theoretisch model dat de

    rendement/risico relatie weergeeft. Het model beredeneert een positief en

    een lineair verband tussen de hoogte van het beleggingsrisico en de

    hoogte van het verwachte rendement.

    255 Cap-warrant Een cap-warrant is een call-warrant met een gemaximeerde winstpotentie.

    De cap minus de uitoefenprijs is de maximale terugbetaling die de koper

    ontvangt. De "payback" minus de betaalde premie is de maximale winst.

    Bij een capped call (cap-warrant) is de capprijs hoger dan de uitoefenprijs.

    256 Carry Engelse term voor het verschil tussen bijvoorbeeld ontvangen en betaalde

    rente, wordt ook algemener gebruikt om het verschil aan te geven tussen

    de kosten die moeten worden gemaakt om een bepaalde positie in te

    nemen en de opbrengsten die uit die positie voortkomen.

    257 Cash dividend Dividend in contanten.

    258 Cash settlement Van cash settlement is sprake wanneer bij uitoefening van het recht van

    een warrantof een ander derivaat de winst (het verschil tussen de

    uitoefenprijs en koers van de onderliggende waarde) rechtstreeks wordt

    uitgekeerd, zonder dat de onderliggende waarde daadwerkelijk wordt

    gekocht. NL: contante verrekening.

    259 Cashflow Nettowinst plus afschrijvingen. Synoniem: kasstroom.

    260 CBOE Chicago Board options Exchange (optiebeurs).

    261 CBOT Chicago Board of Trade (termijnbeurs).

    262 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek.

    Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 9 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 9 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

    Beurstaal introductie Beurstaal introductie

    263 CBS index Koersgemiddelde van fondsen genoteerd aan de Amsterdamse

    Effectenbeurs.

    264 Cedel Organisatie voor clearing en settlement, voorheen alleen voor Eurobonds,

    nu voor bijna alle effecten en derivaten.

    265 Cedi Muntstuk van Ghana.

    266 Centrale tegenpartij De "tegenpartij" van elke transactie afgesloten op een gereguleerde beurs.

    De centrale tegenpartij neemt het tegenpartij-risico over (juridisch gezien

    door schuldvernieuwing), waardoor het onderlinge kredietrisico van

    marktpartijen wordt beperkt.

    267 Certificaat van Papieren die de originele aandelen vertegenwoordigen maar zonder

    aandelen stemrecht.

    268 CF stukken Effecten zonder dividend- of couponblad om het bewaren door banken in

    het girale effectensysteem te vergemakkelijken.

    269 Cfa-frank Muntstuk van Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Mali, Miger, Senegal en

    Togo.

    270 Cfp-frank Muntstuk van Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië en Wallis.

    271 CFTC Commodity Futeres Trading Commission. De toezichthouder in de

    Verenigde Staten voor de handel in op de beurs verhandelde opties en

    futures.

    272 Chart Engelse term voor koersgrafiek.

    273 Chartist Beleggingsdeskundige die met behulp van grafieken (charts)

    voorspellingen doet over het verloop van koersen.

    274 CHF Valutacode voor de frank, muntstuk van Liechtenstein en Zwitserland.

    275 Churning Uitvoering van veel transacties door een effectenmakelaar op rekening

    van één cliënt. De cliënt houdt er meestal weinig aan over, maar het levert

    de effectenmakelaar commissie op.

    276 Citi CATS-OS Een elektronisch buiten-beurs handelssysteem day ontwikkeld is door de

    Citibank. Aangesloten banken kunnen rechtstreeks transacties uitvoeren

    met de Citibank computer. De bank ontvangt onmiddellijk een bevestiging

    met alle details van de transactie, zij kan op haar beurt weer de klant

    informeren. Dit systeem werkt snel en zonder risicovolle vertragingen (niet

    in Nederland).

    277 Claering Het garanderen en afwikkelen van effectentransacties.

    278 Claim Als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft krijgen de bestaande

    aandeelhouders meestal een voorkeursrecht van koop. Deze claim

    vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden

    verhandeld.

    279 Claimemissie Emissie waarbij de bestaande aandeelhouders claims krijgen op de uit te

    geven effecten.

    280 Claimverhouding Aantal claims,dat nodig is om te kunnen inschrijven op een nieuw uit te

    geven aandeel of effect.

    281 Claimwaarde De claimwaarde wordt berekend aan de hand van het aantal uitstaande

    aandelen, het aantal nieuwe aandelen, de uitgifteprijs en de verwachte

    aandelenprijs na de uitgifte. De claimwaarde geeft de theoretische waarde

    aan van de claim.

    282 Clausthaler Bond Een obligatie met een rente van ongeveer een half procent.

    283 Clean price Is de prijs van een obligaties zonder opgelopen rente.

    284 Clearing en settlement Het garanderen en afwikkelen van effectentransacties, dat wil zeggen

    verzekeren dat de koper het gekochte krijgt en de verkoper de koopprijs.

    285 Clearing en settlement Clearing en Settlement is de professionele term voor de afwikkeling en

    verrekening van beurstransacties tussen toegelaten instellingen. Dit duurt

    drie werkdagen.

    286 Clearing member Iemand die zorg draagt voor de afhandeling van de aan- en

    verkooptransacties die op de Optiebeurs plaatsvinden.

    287 Clearnet De centrale tegenpartij in Frankrijk, die deze functie zal vervullen voor alle

    markten van Euronext.

    Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 10 van 47 Ref. : 31 oktober 2002 Pag. 10 van 47 Versie: 7 januari 2003 Versie: 7 januari 2003

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com