DOC

Scientific Programme

By Frances Hicks,2014-05-18 03:06
8 views 0
Scientific Programme

     Scientific Programme

     14th WCCN & 5th ICCD, June 4-7, 2009, Košice, Slovakia

Thursday, June 4, 2009

Scientific Programme

    13.00-14.00 Cassovia I+II ICC SYMPOSIUM I

    Myocardial disease

    Chaired by: Sneck J, Adarsh K.

13.00-13.20

    Characterization of idiopathic dilated cardiomyopathy in Eastern Finnish population.

    Tuomainen P, Finland

    13.20-13.40

    The treatment of chronic heart failure.

    Sneck J, Finland

    13.40-14.00

    Left ventricular apical balloon syndrome the new mimicry of acute myocardial infarction

    Adarsh K., India

14.00-14.05

    Break

    14.05-15.05 Cassovia I+II ICC & ICN SYMPOSIUM I

    Presidential Lectures

    Chaired by: Singh RB, Ozimek L.

14.05-14.25

    Inflammation,Statins and CAD

    Singh RB, India

    14.25-14.45

    Milk protein derived peptides as a natural remedy for hypertension

    Ozimek L, Canada

    14.45-15.05

    How coenzyme Q10 and omega-3 polyunsaturated fatty acids affect cardiovascular health

    Pella D, Slovakia

15.05-15.20

    COFFEE BREAK

    15.20-16.25 Cassovia I+II ICC SYMPOSIUM II

    New insights into lipid lowering drugs

    Chaired by: Tomlinson B, Bhupendra P.

15.20-15.45

    Pharmacogenetics of lipid lowering drugs: Can we improve clinical outcomes and safety by

    genotyping and phenotyping ?

    Tomlinson B, Hong Kong

    15.45-16.05

    Statins in cardiovascular disease.

    Iyengar S, India

    16.05-16.25

    Influence of coenzyme Q10 on diastolic function in statin treated patients.

    Fedacko J, Slovakia

16.25-16.30

    Break

16.30-17.30

    ICC SYMPOSIUM III Cassovia I+II

    The need of integrated approach to cardiovascular disease Chaired by: Tkac I, Gvozdjakova A.

    16.30-16.50

    Cardiovascular complications of sleep apnea syndrome Tkacova R, Slovakia

    16.50-17.10

    Cardiovascular screening in diabetes

    Tkac I, Slovakia

    17.10-17.30

    New approach of adjunctive therapy in diabetic patients Gvozdjakova A, Slovakia

END OF SCIENTIFIC PROGRAMME DAY 1

Social Programme

18.00

    OPENING CEREMONY & WELCOME RECEPTION

    Hotel Double Tree by Hilton

Friday, June 5, 2009

Scientific Programme

    SATELLITE SYMPOSIA OF PHARMA COMPANIES IN SLOVAK LANGUAGE

    SATELITNÉ SYMPÓZIÁ FARMACEUTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ –

    V SLOVENSKOM JAZYKU

8.30-9.30

SVK SYMPÓZIUM ICC I Cassovia I+II

    Podporené edukačným grantom spoločnosti Astra Zeneca Aktuálny pohľad na management kardiovaskulárneho rizika Predsedajúci: Pella D., Šimko F.

    8.30-8.50

    Antihypertenzívny a organoprotektívny účinok kandesartanu

    Šimko F

    8.50-9.10

    Ovplyvnenie procesu aterosklerózy hypolipidemickou liečbou

    Gajdoš M

    9.10-9.30

    Štúdia Jupiter – aktuálny pohľad na vysoko účinnú statínovú liečbu

    Pella D

9.30-9.35

    Break

9.35-10.35

    SVK SYMPÓZIUM ICC II Cassovia I+II

    Podporené edukačným grantom spoločnosti Servier If inhibícia prínos v komplexnom manažmente pacientov s koronárnou chorobou srdca

    Predsedajúci: Hatala R.

    9.35-9.55

    Má význam špecificky znižovať srdcovú frekvenciu? Mitro P, Košice

    9.55-10.15

    Antianginózna a antiischemická účinnosť ivabradínu - lepšia kvalita života

    Pella D, Košice

    10.15-10.35

    Perspektívy ivabradinu v klinickej praxi - potrebujeme nový liek pre terapiu angíny pectoris?

    Hatala R, Bratislava

10.35-10.50

    COFFEE BREAK

10.50-12.20

    SVK SYMPÓZIUM ICC III Cassovia I+II

    Podporené edukačným grantom spoločnosti Pfizer Predsedajúci: Šimko F, Gajdoš M.

    10.50-11.10

    Accuzide ideálna kombinácia pre postmenopauzálne ženy s hypertenziou.

    Šimko F, Bratislava

    11.10-11.30

    Potrebujú hypertonici aj statínovú liečbu? Gajdoš M, Bratislava

    11.30-11.50

    Statíny v liečbe AKS – aký statín a v akej dávke?

    Pella D, Košice

    11.50-12.10

    Prevencia náhlej srdcovej smrti blokádou aldosterónu.

Olexa P, Košice

    12.10-12.20

    Diskusia

12.20-13.30

    LUNCH

13.30-14.30

    SVK SYMPÓZIUM IV Cassovia I+II

    Podporené edukačným grantom spoločnosti MSD a Schering - Plough "Ezetimib vo svetle nových klinických štúdií" Predsedajúci: Sirotiaková J., Olexa P.

13.30-13.50

    Efektívne dosahovanie cieľových hodnôt u rizikových pacientov

    Sirotiaková J, Nitra

    13.50-14.10

    Kombinovaná liečba - účinnosť a bezpečnosť Olexa P, Košice

    14.10-14.30

    Účinnosť ezetimib/simvastatín vs. rosuvastatín – výsledky štúdie INCROSS

    Macko M, Prešov

14.30-14.35

    Break

14.35-15.35

    SVK SYMPÓZIUM V Cassovia I+II

    Podporené edukačným grantom spoločnosti Bayer Postavenie telmisartanu v redukcii globálneho kardiovaskulárneho rizika v liečbe hypertenzie

    a ICHS.

    Predsedajúci: Juhás S, Pella D.

14.35-14.55

    Predstavujú sartany výnimočnú alternatívu v liečbe hypertenzie ? Kombinácia excelentnej

    bezpečnosti a efektivity.

    Fedačko J, Košice

    14.55-15.15

    Orgánoprotektivita cieľ liečby hypertenzie nad rámec zníženia krvného tlaku

    Juhás S, Košice

    15,15-15.35

    Zacielené na ONTARGET/TRANSCEND benefit aj pre bežnú klinickú prax

    Pella D, Košice

15.35-15.50

    COFFEE BREAK

15.50-16.50

    SVK SYMPÓZIUM VI Cassovia I+II

    Podporené edukačným grantom spoločnosti Novartis

Súčasné miesto aliskirenu -priameho renínového inhibítora - v liečbe

    hypertenzie a pridružených KVS komplikácií. Predsedajúci: Mitro P, Košice

15.50-16.10

    Hypertenzia ako terapeutický problém u staršej populácie Olexa P, Košice

    16.10-16.30

    Budúcnosť priamej renínovej inhibície z pohľadu kardioprotektivity

    Mitro P, košice

    16.30-16.50

    Význam účinnej blokády RAS u pacientov s hypertenziou a diabetickou

    nefropatiou

    Fedačko J, Košice

16.50-16.55

    Break

16.55-18.00

    SVK SYMPÓZIUM VII Cassovia I+II

    Podporené edukačnými grantami spoločností TEVA, Berlin Chemie a Sanofi-Aventis Predsedajúci: Studenčan M, Pella D.

16.55-17.15

    Kombinácia statín-fibrát kedy a komu ?

    Pella D, Košice

    17.15-17.35

    Nebivolol vo svetle posledných klinických štúdií Fedačko J, Košice

    17.35-17.55

    Manažment pacientov so STEMI na Slovensku Studenčan M, Košice

END OF SCIENTIFIC PROGRAMME DAY 2

Social Programme

EVENING FOR YOUR LEISURE TIME

     Saturday, June 6, 2009

Scientific Programme

8.30-9.30

    SLOVAK ASSOCIATION OF ATHEROSCLEROSIS SYMPOSIUM Cassovia I+II

    Dyslipidaemia and cardiovascular disease risk

    Chaired by: Fabryova L, Raslova K.

8.30-8.50

    Severe dyslipidaemia in pregnancy a possible predictor of complications in patients with

    hypertension

    Sirotiakova J, Slovakia

    8.50-9.10

    Relationship of triglycerides to increased cardiovascular risk

    Fabryova L, Slovakia

    9.10-9.30

    Familial defective apolipoprotein B-100 in Slovakia. Are differences in prevalence of familial

    defective apolipoprotein B-100 explained by ethnicity? 8.30-10.20 Raslova K, Slovakia

ICC & ICN SYMPOSIUM II

     Chopin Saloon

     Miscellaneaous topics I.

    Chaired by: Sharma R, Dogra J.

    8.30-8.50

    Advances in genetically modified foods with respect to biosafety and use as food.

    Ranjana Sharma, Egypt

    8.50-9.10

    Azithromycin in extended dosage schedule for chronic, sub-clinical Chlamydia pneumoniae

    infection causing coronary artery disease : A probable cure in sight? Results of a controlled

    preliminary trial

    J Dogra, India

    9.10-9.25

    Comparative evaluation of the efficiacy of intravenous Nitroglycerin vs. sublingual

    Nifedipine

    Ramjan Shaik, India

    9.25-9.40

    Cytokine gene allelic variants are associated with essential hypertension

    Yanina Timasheva, Russia

    9.40-9.55

    The use of whey protein concentrate in management of HCV liver disease, A preliminary

    Study

    Zeinab Saleh, Egypt

    9.30-9.35

    Break

    9.35-10.15

    SLOVAK ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE SYMPOSIUM Cassovia I+II

    Sports medicine and heart disease

    Chaired by: Hamar D, Mesko D.

    9.35-9.55

    Resistance training and heart

Hamar D, Slovakia

9.55-10.15

    Sudden cardiac death syndrome in athletes

    Mesko D, Slovakia

10.15-10.30

    COFFEE BREAK

10.30-12,30

    WORLD SOCIETY OF ANTI-AGING MEDICINE SYMPOSIUM Cassovia I+II

    Anti-Aging medicine novel field of medicine for better prevention and therapy

    Chaired by: Kaltenbrunner W, Lai D.

    10.30-10.50

    Anti-aging movement & latest evolutions.

    Luino C, France

    10.50-11.10

    HRT and cardiovascular health.

    Dalle C, France

    11.10-11.30

    Anti-aging nutrition and lifestyle

    Vogelaar E, The Netherlands

    11.30-11.50

    Cardiovascular genetics Preventive possibility

    Kaltenbrunner W, Austria

    11.50-12.10

    How does genotyping affect HRT practice?

    Lai D, Hong Kong

    12.10-12.30

    Nutri-genetics and cardiovascular health

    Nagy K, Hungary

12.30-13.30

    LUNCH

    13.30-14.20

ICN SYMPOSIUM I Cassovia I+II

    Nutraceuticals in cardiovascular prevention (“Australian Session“ )

    Chaired by: Garg M, Phang M.

    13.30-13.50

    Nutraceuticals for reducing the risk of CVD in hyperlipidemic individuals Garg M, Australia

    13.50-14.05

    Inhibition of platelet aggregation by long chain omega-3 polyunsaturated fatty acid is gender specific

    Phang M, Australia

    14.05-14.20

    Weight loss and metabolic profiles in obese individuals using two different approaches Munro I, Australia

14.20-14.25

    Break

14.25 16.10

    ICN SYMPOSIUM II Cassovia I+II

    Micronutrients in health and disease

    Chaired by: Littaru GP, Mortensen SA.

    14.25-15.10

    Biomedical and clinical aspects of coenzyme Q10: an overview. Littaru GP, Italy

    15.10-15.30

    Coenzyme Q10: An important adjunct in therapy of chronic heart failure. Mortensen SA, Denmark

    15.30-15.50

    Coenzyme Q10 and selenium in the treatment of statin associated myopathy. Pella D, Slovakia

    15.50-16.10

    The wine: friend or enemy

    Feher J, Hungary

16.10-16.25

    COFFEE BREAK

16.25-17.25

    ICN SYMPOSIUM III Cassovia I+II

    Novel insights into dietary prevention of disease I.

    Chaired by: Hänninen O, Hussein L.

    16.25-16.45

    Tomato as a functional food in helath and in disease state Hussein L, Egypt

    16.45-17.05

    Benefits of traditional diets in current health problem solving Hänninen O, Finland

    17.05-17.25

    Nutrition, brain and behaviour

    Gupta N, India

17.25-17.30

    Break

17.30-18.20

    ICN SYMPOSIUM IV Cassovia I+II

    Novel insights into dietary prevention of disease II.

    Chaired by: Singh RB, Basu T

    17.30-18.00

    Zumkley Memorial Award lecture: Nutritional modulation of metabolic syndrome Mori H, Japan

    18.00-18.20

    Global nutraceuticals market and innovative solutions

    Juneja L, Japan

    END OF SCIENTIFIC PROGRAMME DAY 2

    Social Programme

    GALA DINNER

    in hotel YASMIN (detailed information about tickets availability at Registration Counter)

    Do not miss this wonderfull event. Number of tickets is limited (“first to come first to serve“).

     Sunday, June 7, 2009

Scientific Programme

8.30-09.40

    COLUMBUS CONCEPT SYMPOSIUM Cassovia I+II

    Rationale for disease prevention - Columbus Concept hypothesis

    Chaired by: DeMeester F, Singh RB.

    8.30-8.50

    Nutrition and psychological function. Columbus concept the integrative approach.

    Wilczynska-Kwiatek A, Poland

    8.50-9.10

    The TsimTsoum Concept of Holistic Health.

    DeMeester F, Belgium

    9.10-9.30

    New Paradigms in the Dietary Patterns and the Columbus Concept

    Singh Ram B, India

    9.30-9.45

    Omega-3 polyunsaturated fatty acids in cardiovascular disease prevention and treatment. Pella D, Slovakia

9.45-10.00

    COFFEE BREAK

10.00-11.00

    ICN SYMPOSIUM V Cassovia I+II

    Role of vitamins in health and disease - novel insights.

    Chaired by: Basu T, Duttaroy A.

    10.00-10.20

    Vitamin E in the prevention of cardiovascular disease: An update.

    Duttaroy A, Norway

    10.20-10.40

    Potential significnace and toxicities of vitamin A ( retinol) in older people

    Basu T, Canada

    10.40-11.00

    Metabolism of vitamin B6 and its requirement in kidney diseases

    Mydlik M, Slovakia

11.00-11.05

Break

11.05-12.15

    ICN SYMPOSIUM VI Cassovia I+II

    Miscellaneous topics I.

    Chaired by: Acharya S, Mir PS.

    11.05-11.25

    Advances in medicinal plant research. Where should the emphasisi be in the future Acharya S, Canada

    11.25-11.45

    Associations among feed withdrawal regimens, retroperitoneal and inguinal diameter and glucose tolerance in rats

    Mir PS, Canada

    11.45-12.00

    Omega-3 fatty acids supplementation reduce incidence of lethal arrhythmias in aged male and female hypertensive rats likely due to multiple cardioprotective effects Tribulova N, Slovakia

    12.00-12.15

    Digital processing and differentiation of the ultrasound liver echogenity records in patients with non alcoholic fatty liver disease - NAFLD ,using digital processing of the USG picture Novakova B, Slovakia

12.15-12.20

    Break

12.20-13.20

    ICC SYMPOSIUM IV Cassovia I+II

    Miscellaneous topics II.

    Chaired by: Nováková B, Shobha Rani RH.

    12.20-12.40

    Impact of education and patient counseling on better management of chronic diseases viz. diabetes mellitus, hypertension and chronic renal failure

    Shobha Rani R Hiremath, India

    12.40-13.00

    Determination of obesity and associated factors in turkish school children Yabanci N, Turkey

    13.00-13.10

    Determination of factors effected dietary glycemic index in university students Hüseyin G, Demircioglu Y, Bulduk S, Turkey

    13.10-13.20

    Patient delay to reffering for coronarography

    Vargová H, Slovakia

    13:25 14:15 AWARD SESSION CONGRESS ADJOURNEY Cassovia I+II

    Chaired by: Dr Basu,Dr Ozimek,Dr Pella and Dr RB Singh

    13.35-13.50

    Pranayam-yoga for controlling the mind and body connection.

    Singh S, India

    13:50-14:00

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com