DOC

Standard Marine Nav. Vocabulary

By Christina Rice,2014-10-01 21:50
8 views 0
Standard Marine Nav. Vocabulary

    Standard Marine Navigational Vocabulary

Standaard roer Kommando’s.

Alle roerkommando’s dienen door de roerganger herhaald te worden en de officier van de wacht dient

    zich er van te overtuigen dat deze orders onmiddellijk en juist worden uitgevoerd. Een roerkommando dient te worden uitgevoerd totdat een tegenorder wordt gegeven. De roerganger dient onmiddellijk te waarschuwen als het schip niet naar het roer luistert.

    Kommando Betekenis

MIDSHIPS Het roer wordt midscheeps gelegd. (midscheeps)

    PORT FIVE Het roer wordt 5? bakboord gelegd. (Bakboord vijf)

    PORT TEN Het roer wordt 10? bakboord gelegd. (Bakboord Tien)

    PORT FIFTEEN Het roer wordt 15? bakboord gelegd. (Bakboord vijftien)

    PORT TWENTY Het roer wordt 20? bakboord gelegd. (Bakboord twintig)

    PORT TWENTY FIVE Het roer wordt 25? bakboord gelegd. (Bakboord vijf en twintig)

    HARD-A-PORT Het roer wordt geheel over bakboord

    (Hard bakboord) gelegd.

    STARBOARD FIVE Het roer wordt 5? stuurboord gelegd. (Bakboord vijf)

    STARBOARD TEN Het roer wordt 10? stuurboord gelegd. (Stuurboord Tien)

    STARBOARD FIFTEEN Het roer wordt 15? stuurboord gelegd. (Stuurboord vijftien)

    STARBOARD TWENTY Het roer wordt 20? stuurboord gelegd. (Stuurboord twintig)

    STARBOARD TWENTY FIVE Het roer wordt 25? stuurboord gelegd. (Stuurboord vijf en twintig)

    HARD-A-STARBOARD Het roer wordt geheel over stuurboord

    (Hard stuurboord) gelegd.

    EASE TO FIVE Terugkomen naar 5? roer en zo houden (Terugkomen naar vijf)

    EASE TO TEN Terugkomen naar 10? roer en zo houden (Terugkomen naar tien)

    EASE TO FIFTEEN Terugkomen naar 15? roer en zo houden (Terugkomen naar vijftien)

    EASE TO TWENTY Terugkomen naar 20? roer en zo houden (Terugkomen naar twintig)

    STEADY Tegenroer geven om de draaisnelheid

    (Recht zo) van het schip zo snel mogelijk af te

    remmen.

    C:\convert\temp\84787484.doc

    Standard Marine Navigational Vocabulary (vervolg)

    Kommando Betekenis

    STEADY AS SHE GOES Het schip op die koers brengen en (Recht zo die gaat) houden, welke het voorlag op het

    moment van de order. De roerganger

    moet het kommando herhalen en de op

    dat moment voorliggende koers

    doorgeven.

    Wanneer het schip op koers ligt, zegt de

    roerganger: STEADY ON ….

     (Recht zo op ….)

Als de officier van de wacht een bepaalde koers op het kompas wil laten sturen, moet

    hij de richting aangeven waarin hij het roer gedraaid wil hebben en elk cijfer van de koers apart uitspreken, ook de nul, zoals bijvoorbeeld:

    KOMMANDO TE STUREN KOERS

PORT STEER ONE EIGHT TWO 182? (Bakboord stuur één acht twee

    STARBOARD,

    STEER ZERO EIGHT TWO. 082?

    (Stuurboord, stuur nul acht twee

    PORT,

    STEER THREE ZERO FIVE 305?

    (Stuurboord, stuur drie nul vijf)

    Wanneer de roerganger het bevel krijgt b.v. 182? te sturen, moet hij dit herhalen en

    het schip op koers brengen. Als het schip op koers ligt, moet de roerganger dit

    uitzingen:

    STEADY ON ONE EIGHT TWO

    (Recht zo op één acht twee)

C:\convert\temp\84787484.doc

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com