DOC

Table of key energy efficiency and renewable energy organisations

By Luis Allen,2014-03-30 22:36
11 views 0
Cymad ? working on a number of rural renewable projects. series of micro-hydro projects. production and marketing of insulation manufactured from renewable

    Tabl o’r prif fudiadau a phrosiectau yn ymwneud â effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddol i Wynedd Table of key energy efficiency and renewable energy organisations and initiatives relevant to Gwynedd

CRYNODEB / SUMMARY

    Math o weithgaredd / Type of activities Maes ynni Gweithio hefo neu i Scale Energy area Working with or for

    YmgyngArianCyngoPolisi GosodYmdwAdnewEffeitCyhoDiwydiNGPreswylDU Cymr Mudiad / horwyr nwyr r wyr ybyddiyddol hlonredd ant / Os wyr u Gwy-prosiect Polic aeth / wydd busnes UK nedd OrganisationConsult-GrantAdvicy Install-HyfforRenew-Effic-Pub-IndustrHousehWales / initiative ancy s e ation ddiant ables iency lic y / olds

    Aware- busines

    ness/ s

    Trainin

    g

     ; ; ; NWEEAC

    North Wales

    Energy

    Efficiency

    Advice

    Centre

     ; ; ; Cymad

     4 4 4 4 Cyngor

    Gwynedd

     4 4 4 4 4 Cymdeithas

    Tai Eryri

     4 4 4 4 4 4 4 Dyffryn Eco

    Dyfi

    4 4 Dulas

     4 4 Trigonos

     4 4 4 4 4 Cymdeithas

    Eryri

     4 4 ESCO Ynys

    Môn

     4 4 4 EGNI

    4 4 4 4 4 4 4 4 CAT

     4 4 4 4 4 Gwynedd Engineering

     4 4 4 First Hydro

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Arena

    Network

     4 4 4 Cambrian Engineering

     ; ; ; ; ; NASEG

     4 4 Groundwork

    Trust,

    Brigend

    4 4 4 4 4 4 4 4 Powys EA

     4 4 4 4 4 4 Welsh

    Assembly Gov.

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 Swansea E A

    4 4 4 4 4 4 4 Pembroke EA

    4 4 4 REAL

    Cymru

     4 EST Cymru

    4 4 4 Green

    Dragon

    Energy

     4 4 4 4 4 4 Cymru Solar

    4 4 4 4 4 4 4 4 Wales OPET

    Cymru

     4 4 4 4 4 Carbon Trust

     Wales

     4 Energy

    Savings

    Trust

     4 4 4 4 4 DTI

     4 4 4 4 4 DEFRA

     IEE

     4 4 Altener

     4 4 SAVE

     4 4 STEER

     4 4 ENERGIE

     4 4 4 4 4 4 4 Cwmniau

    Pwer / Power

    Companies

DETAIL

    Gwynedd/Gogledd Cymru / Gwynedd/ North Wales

    NASEG National Assembly Sustainable Energy Group

North Wales Energy Efficiency Advice Centre NWEEAC, Mold free phone line giving advice to householders on all energy efficiency

    matters

Carbon Trust Wales Information and free advice to businesses linked in with climate change levy, development for new products and

    energy audits of businesses

    Cymad working on a number of rural renewable projects

     series of micro-hydro projects

     production and marketing of insulation manufactured from renewable materials

     biomass development of ESCO with Dulas to serve South C’fon Creameries

    Cyngor Gwynedd contracts energy advice service out to NWEEAC

Cymdeithas Tai Eryri sustainable housing project

Dyffryn Eco Dyfi community enterprise

     Dyfi Solar Club supports householders/solar thermal

     Dyfi Water Renewables community hydro electricity

    Community Renewable Energy Project initiating and supporting various Renewable Energy schemes

     consultancy service wind, hydro, Photovoltaics and Biomass Dulas

Trigonos interested in biomass

Cymdeithas Eryri focus groups on

ESCO Ynys Môn

    EGNI biomass and waste to energy project in Anglesey

     consultancy wind, hydro, solar thermal, photovoltaics, passive solar and biomass CAT

    Gwynedd Engineering cyflenwyr paneli solar Porthmadog

First Hydro cynhyrchu pwer hydro

Arena Network advisory service to businesses

Cambrian Engineering manufacturer of wind turbines

    Conwy Leader cynlluniau i ddatblygu Asiantaeth Ynni yng Nghonwy

Cymru ehangach / Wales wide

Powys Energy Agency

Greenheat

Welsh Assembly Government

Swansea Energy Agency

Pembroke Energy Agency

    REAL Cymru group of organisations ensuring consistency in energy services across Wales

Green Dragon Energy design, build and training in Mid-Wales

Cymru Solar partnership for solar power development in Wales

Wales OPET Cymru

Energy Saving Trust grants for PV installations, transport, solar thermal, community energy and Energy efficiency advice

Groundwork grants for insulation and solar thermal installations

    WDA environmental goods and services division, grants for renewables

Prydain / UK

Carbon Trust

    Energy Savings Trust

DEFRA

DTI

    Ewrop / Europe

IEE Intelligent Energy for Europe

     Altener

     SAVE

     STEER

ENERGIE

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com