DOC

Lorepaddeln den 215 2006

By Adam Baker,2014-05-07 13:50
8 views 0
Lorepaddeln den 215 2006

    Maraton-NM i kanot i Finspång 29-30/5

    Finspångs kanotklubb & Svenska kanotförbundet välkomnar alla

    kanotister till Öppna Nordiska Maratonmästerskapet i kanot &

    motionsloppet Finspångspaddeln 2010.

     Mästerskapsklasser: Övriga klasser:

    K1 D/H 16 18 km K2 D/H 16 12 km K1 D/H 14 12 km K1 D/H 18 & D 22 24 km K2 D/H 18 & D 22 18 km K2 D/H 14 12 km K1 H 22 30 km K2 H 22 24 km K1 D/H 12 5,7 km K1 Masters 18 km K2 Masters 18 km Motion 12 km C1 H 16 & H 18 18 km C2 H 16 12 km C1 H 22 18 km C2 H 18 & H22 18 km

Mastersklasser är 27-34 år samt med 5-årsintervaller från 35 år. 35-39, 40-44 ……

    K2 mastersklasser beräknas från utifrån ålder på yngsta deltagare i besättningen.

    Start och Målplats

    Vid Bönerbadet, första start kl 10.30. Skyltning från riksväg 51 i Finspång, Se karta och banskiss

    på Internet www.finspongskanotklubb.org. Bansträckning över skyddat insjövatten.

Tävlingsinformation/Lagledarträff

    Om regler, bansträckning och säkerhet förmedlas till samtliga deltagare/lagledare på startplatsen den 28/5 kl. 19.00.

    Minst fyra deltagare från minst tre nationer krävs i varje klass, vid färre deltagare slås klassen samman med annan

    lämplig. ICF:s tävlingsregler och stadgar gäller med tillägget för åldersklass 27-34 år. Allt deltagande sker på egen risk.

    Flytväst är obligatorisk i samtliga klasser utom i tävlingsklasserna D22 & H22. Arrangören frånsäger sig allt ansvar för

    person- och egendomsskada.

    K1- & C1-klasserna tävlar den 29/5, K2-, C2-, motion samt H/D 12 K1-klasserna tävlar den 30/5.

Bansträckning

    Tävlingen äger rum på sjön Bönern med start, lyft och mål vid Bönernbadet. Tävlingen är varvlopp om 6 km med ett

    lyft per varv. Lyft ca: 60 meter över sand och gräs. Lyft på sandstrand, alternativt brygga, och isättning från brygga.

    Lyft är obligatoriskt för alla tävlingsklasser längre än 6 km t.o.m masters 45 i enlighet med beslut på det ”Nordiska mötet” 2009.

Anmälan

    Finspångs KK tillhanda senast 14/5 2010. Skickas med anmälnings blankett till:

     Finspångs Kanotklubb

    Anders Hellström

    Skånstorp

    610 12 Hällestad

    SWEDEN

    Du kan även e-posta anmälan till maraton-nm@finspongskanotklubb.org . Blankett i Excel-format finns tillgänglig på vår hemsida www.finspongskanotklubb-org .

    Samtidigt betalas startavgiften på Bank Giro 5801-1677. Efteranmälan i tävlingsklass är ej möjlig. Efteranmälan i

    motionsklass är möjlig fram till en timme före start mot dubbel startavgift.

    Internationella betalningar till: Bic/Swift Swedsess

    Ibankontonr SE3880000848062130015825

Startavgift och prisutdelning

    Startavgift är 250:- per kanot. Anmälan är bindande och startavgift tas ut för strukna deltagare.

    Prisutdelning sker i målområdet.

Övrigt

    I och med anmälan tillåter deltagarna att deras namn publiceras i såväl tryckt som elektroniskt media. För ytterligare

    information kontakta:Anders Hellström tel. hem +46 (0)122 - 50695 mobil +46 (0)70 - 6522544.

Logi finner du genom länkar på www.finspong.se eller enl nedan. Det kommer att finnas begränsad tillgång till

    husvagnsuppställning eller plats för tält utan el vid tävlingsplatsen. Meddela i förväg om du vill campa på

    tävlingsplatsen. Tillgång till dricksvatten samt enklare förtäring finns vid tävlingsplatsen.

    Risinge Stugby Rejmyre Vandrarhem Finspång Glasbruksvägen 43, 610 14 Rejmyre Tel 0122-139 40 Tel 011-875 26, 011-870 82 E-post: info@finspangsgk.golf.se E-post: rejmyrevandrarhem@finspong.com http://www.finspangsgk.se/boende/risinge_stugby.shtml http://www.rejmyrevandrarhem.se Regnagården, Regna Tallbackens Vandrarhem 640 10 Högsjö Svärtinge

    Telefon: +46 (0)151 701 27 Tel 011-33 15 90 Fax: +46 (0)8 641 80 88 E-post: tallbackensgard@telia.com Mobil: +46 (0)70 554 37 73 http://www.svif.se/yh.asp?RefID=61 E-post: info@regnagarden.se

    http://www.regnagarden.se

    Åmlångens Camping Småängens Camping vid sjön Lien Finspång Tel 0141-620 48 Tel 0122-211 36, Mob 0707-22 00 69 Öppet: 23/4 - 30/9 Öppet: 1/5 15/9 http://www.smaangen.se Mårängens Bad och Camping Alléhotellet Skärblacka Stora Allén 1517, 612 40 Finspång Tel 011-591 72 Tel 0122-161 11 Öppet: Hela året E-post: anna_allehotellet@hotmail.com

    http://www.allehotellet.se Hotell de Geer Lotorp Vandrarhem & Café Vallonvägen 8, 612 00 Finspång Torgvägen 1 610 13 Lotorp Tel 0122-131 50 Tel 0122-710 70 E-post: info@hoteldegeer.nu E-post: LotorpVandrarhem@telia.com http://www.hoteldegeer.nu http:/ www.lotorpsvandrarhem.com Grosvads Camping Tel +46 (0)122-65 51 00

    Öppet 9 maj-15 september

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com