DOC

CentrulGrigoreGafencu2008-2009RO.doc - Centrul pentru Cercetarea

By Sean Jones,2014-04-16 18:41
8 views 0
CentrulGrigoreGafencu2008-2009RO.doc - Centrul pentru Cercetarea

    1. Denumirea centrului de cercetare: Centrul pentru Cercetarea Istoriei Relaţiilor

    Internaţionale „Grigore Gafencu”

    2. Adresa centrului de cercetare: Str. Lt. Stancu Ion, nr. 34, Târgovişte, Cod Poştal 130105

    3. Data obţinerii acreditării CNCSIS: 2005 (Tip B);

    4. Directorul centrului de cercetare: prof.univ.dr. Ion Stanciu;

    5. Membrii centrului de cercetare:

    a. Cadre didactice:

    i. Prof.univ.dr. Ion Calafeteanu profesor consultant

    ii. Prof.univ.dr. Gheorghe Sbârnă profesor consultant

    iii. Prof.univ.dr. Ştefania Rujan

    iv. Conf.univ.dr. Silviu Miloiu

    v. Conf.univ.dr. Tatiana Fluieraru

    vi. Lect.univ.dr. Iulian Oncescu

    vii. Lect.univ.dr. Tomiţă Ciulei

    viii. Lect.univ.dr. Daniel Cojanu

    b. Doctoranzi:

    i. drd. Iulia Barbu

    ii. drd. Daniel Diaconescu

    iii. drd. Bogdan Mihai Dumitrescu

    iv. drd. Alexandru Marius Grigoriu

    v. drd. Margdalena Ionescu

    vi. drd. Iulian-Nicuşor Isac

    vii. drd. Oana Lăculiceanu

    viii. drd. Dan Miriţă

    ix. drd. Daniela Nica

    x. drd. Florina Sorescu

    xi. drd. Alexandru Ştefănescu c. Masteranzi:

    i. Mihaela Diaconu

    ii. Mihai Dinescu

    iii. Cristina Gheorghe

    d. Studenţi:

    i. Sergiu Bogdan

    ii. Nicoleta Bouariu

    e. Membrii asociaţi:

    i. Conf.univ.dr. Katalin Miklossy, Universitatea din Helsinki;

    ii. Conf.univ.dr. Florin Anghel, Universitatea „Ovidius” din Constanţa;

    iii. Drd. Elena Dragomir, Universitatea din Helsinki.

6. Domeniul de cercetare prioritar: Istoria relaţiilor internaţionale în Europa în sec. al XIX-

    lea si al XX-lea

    7. Domenii de cercetare secundare:

    a. Istoria politicii externe româneşti în sec. al XX-lea

    b. Locuri reale, locuri de memorie, locuri imaginare

    8. Laboratoare de cercetare: nu este cazul

    9. Rezultate ale cercetării:

A. Contracte:

    NTema de Domeniul Modul de valorificare BenefiValo

    r. cercetare Membrii echipei cu precizarea ciar are

    crdirectorului/responsabilului

    t.

    1. Istoria Dr. docent Markku Kangaspuro 1 carte, 2 lucrari prezentate Acade500.0Constructi

    relatiilor (Universitatea Helsinki) la conferinte internationale mia 00 ng

    internatioParteneri: conf.dr. Silviu-Marian FinlanEUREuropean

    nale Miloiu, Prof. dr. Ion Stanciu dei O ness:

    (http://www.helsinki.fi/aleksanteri/Interpretat

    english/projects/other/political_useions and

    _of_history_2007-2010.htm) uses of the

    idea of

    Europe,

    2007-2010

    2. Istoria Silviu Miloiu (director de proiect) 2 cărţi tematice, 6 articole Grant 20.24Romania

    relatiilor în reviste BDI şi CNCSI5 si

    internatiorecunoscute CNCSIS, 5 S, Tip RON Finlanda

    nale participări la conferinţe At, Nr. in context

    internaţionale 155 european

    (1920-

    1944),

    2004-2005

    3. Istoria Ion Stanciu (director de proiect), 5 carti tematice, 17 articole Grant 87.00Europa

    moderna Silviu Miloiu, Ion Calafeteanu, în reviste cotate CNCSIS CNCSI0 dintr-o

    si Gheorghe Sbârna, Iulian Oncescu, sau BDI, 4 articole S tip RON perspectiv

    contempoElena Dragomir, Alexandru publicate în volumele unor A, Nr. a

    rana, Stefanescu, Oana Laculiceanu manifestari stintifice 1159 periferica:

    Istoria internationale, 3 în o viziune

    relatiilor volumele unor manifestari central-

    internatiostiintifice nationale, 9 europeana

    nale participari la conferintele (secolele

    stintifice internationale, al XIX-lea

    organizarea unei conferinte - al XX-

    lea), 2005-stiintifice internationale

    2007

    4. Istoria Silviu Miloiu (director de proiect) 3 volume editate, coautor CNCSI81.00O

    moderna la 2 lucrari aparute în S, Tip 0 concepţie

    si strainatate, At, Nr. RON româneas

    contempo6 articole in reviste cotate 146 ca a

    rana, CNCSIS sau BDI Nordului

    Istoria (secolele

    relatiilor al XIX-lea

    internatio- al XX-

    lea), 2007-nale 2008

    5. Istoria Oana Laculiceanu (director de 2 articole in reviste cotate CNCSI28.33România

    relatiilor proiect) CNCSIS S, Tip 3 si Danema

    internatioTD 07 RON rca în

    nale prima

    jumatate a

    secolului

    al XX-lea,

    2008-2009

    6. Istoria Silviu Miloiu (director de proiect) 2 articole in reviste cotate Ambas1.000 The

    relatiilor CNCSIS ada EURbeginning

    internatioFinlanO s of the

    nale dei la Romanian

    Bucure-Finnish

    sti relations,

    2006

B. Monografii, cărţi de specialitate (2006-2009):

1. Ion Stanciu, Silviu Miloiu, Europe as viewed from the margins. An East-Central

    European perspective during the long 19th Century, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte,

    2006, ISBN 973-7925-92-0.

    2. Ion Calafeteanu (editor), Grigore Gafencu, Gânduri peste Cortina de Fier, Editura

    Enciclopedică, Bucureşti, 2006, ISBN 973-45-05505-5.

    3. Iulian Oncescu, România în politica orientală a Franţei (1866-1878), Ed. Transversal,

    Târgovişte, 2007.

    4. Markku Kangaspuro (editor), Silviu Miloiu et. al., Constructed Identities in Europe,

    Aleksanteri Series 7:2007.

    5. I. Stanciu, S. Miloiu si I. Oncescu (editori), Europe as Viewed From the Margins. An

    East-Central European Perspective (1918-1945), Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007. 6. Silviu Miloiu, Ion Stanciu, Iulian Oncescu (editori), Europe As Viewed From The

    Margins An East-Central European Perspective. From World War I To Present, Valahia

    University Press, 2008; ISBN: 978-973-7616-85-2.

    7. Ion Stanciu, et al. Rumania y Espana: la identidad nacional y la construccion de los

    estados nacionales (siglos XV XX), Universitatea Valahia din Târgovişte, Universidad

    de Castilla La Mancha, pp. 89-102; 2008, ISBN: 978-973-7798-68-8.

    8. Ion Calafeteanu, Revoluţia din Decembrie 1989 şi integrarea europeană a României,

    Editura Militară, Bucureşti, 2008, 978-973-32-0769-6.

    9. Ion Calafeteanu (ediţie, note, introducere şi îngrijire), Grigore Gafencu, Jurnal, vol. II,

    Editura Paidea, Bucureşti, 2008, 978-973-596-448-1

    10. Silviu Miloiu (ediţie, note, introducere şi îngrijire), Nicolae Iorga, Ţări scandinave:

    Suedia şi Norvegia. Note de drum şi conferinţe, Valahia University Press, 2008, 978-973-

    7616-89-0.

    11. Silviu Miloiu (ediţie, note, introducere şi îngrijire), Raoul Bossy, Mărturii finlandeze şi

    alte scrieri nordice despre români, Valahia University Press, 2008, 978-973-7616-78-4.

    12. Spencer C. Tucker şi Priscilla Mary Roberts (editors), Silviu Miloiu et al., The

    Encyclopedia of the Cold War, ABC Clio, Santa Barbara, Denver, Oxford, 2008, ISBN:

    978-1-85109-701-2.

    13. Daniel Cojanu, Ipostaze ale simbolului în lumea tradiţională , “Trei”, Bucureşti, 2009.

    C. Articole (2006 2009):

    1. Ion Calafeteanu, Sub semnul latinitatii: relatii romano-spaniole (1939-1944), in

    Anuarul Muzeului Marinei Romane, tom IX/2006, pp. 364-382, ISSN 1582-0556.

    2. Silviu Miloiu, The preliminaries of the Romanian-Finnish relations before 1914, in

    Faravid, No. 30, Oulu University (Finland), 2006, pp. 129-146, ISSN 0356-5629

    3. Silviu Miloiu, Constructing Easternness and settling new frontiers in Europe: again

    about the Ribbentrop-Molotov Pact, in Valahian Journal of Historical Studies, nr. 5-6,

    pp. 29-47, ISSN 1584-2525, 2006.

    4. Ion Stanciu, „Dr. Constantin Angelescu. Diplomatul şi militantul pentru cauza

    românească”, în Constantin C. Angelescu. Centenar 2005, Simpozion comemorativ,

    Institutul European, Iaşi, 2006, p. 44-50.

    5. Silviu Miloiu, Building the Eastern Front? The British Policy toward Romania, Finland

    and Estonia (March 1939 - March 1940): A comparative Approach, in Mioara Anton,

    Florin Anghel, Cosmin Popa, Hegemoniile trecutului. Evoluţii româneşti şi europene.

    Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006, 165-186,

    ISBN 973-669-297-3.

    6. Silviu Miloiu, „Finland’s views and political attitudes concerning the Romanian-

    Hungarian clash on Transylvania (1941-1942), in Studia Universitatis Babes Bolyai.

    Studia Europaea, Vol. LI, Nr. 1, 2006, p. 105-120. tip B+, ISSN: 1224-8746.

    7. Silviu Miloiu, Nicolae Iorga şi lumea nordică: contribuţii, in Constantin Buşe

    (coordonator), Nicolae Iorga: 1871-1940. Studii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006,

    pp. 317-329, ISBN: 973737180-1.

    8. Ion Calafeteanu, Grigore Gafencu: pagini de jurnal”, în Magazin Istoric, anul XXXIX

    (2005), nr. 9 (seoptembrie), p. 5-8; nr. 10 (octombrie), p. 58-61; nr. 11 (noiembrie), nr. 12

    (decembrie), p. 50-53; nr. 1 (ianuarie) 2006, p. 50-53.

    9. Ion Calafeteanu, “Sub semnul latinităţii: relaţii româno-spaniole (1939-1944)”, în

    Anuarul Muzeului Marinei, Constanţa, tom IX (2006), p. 369-382.

    10. Ion Calafeteanu, „Cârtiţa” de la Stockholm”, în Magazin Istoric, anul XL, nr. 12 (477),

    decembrie 2006, p. 67-72.

    11. Ion Calafeteanu, Relations roumano-espagnoles (1939-1944), Espana y Rumania.

    Espacios, sociedades y fronteras, Universidad de Castilla La Mancha, 2006, 153-172.

    ISBN: 978-84-608-0552-5

    12. Ion Stanciu, The historical patterns of emigrations from Romania, Espana y Rumania.

    Espacios, sociedades y fronteras, Universidad de Castilla La Mancha, 2006, 9-23, ISBN:

    978-84-608-0552-5.

    13. Silviu Miloiu, „Consideraţii pe marginea procesului de decizie britanic cu privire la

    aderarea României la FMI şi BIRD în decembrie 1972”, Studii si Materiale de Istorie

    Contemporană, Academia Română, pp. 209-216, ISSN: 0515-1678, 2006.

    14. Silviu Miloiu, „Rolul monarhiei în timpul celui de-al doilea război mondial, în viziunea

    diplomaţiei finlandeze”, in Valachica. Studii şi cercetări de istorie şi istoria culturii, Vol.

    19, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, 2006, pp. 215-221,

    ISSN 1454-5004.

    15. Silviu Miloiu, Communization and finlandization: The status of Romania and Finland in

    the aftermath of World War II. A comparative study, Tendencias. Revista de estudios

    internacionales, Vol. 4, 2007, p. 7-36, ISSN 1870-9958.

16. Silviu Miloiu, The abrupt end of a promising start: the Romanian-Finnish diplomatic

    relations at the beginning of the 1920s, Annales d’Universite ”Valahia”, Section

    d’Archeologie et d’Histoire, Tome VII-VIII, 2006-2007, 287-296, ISSN: 1584-1855.

    17. Iulian Oncescu, La France et les Principautés Roumaines pendant la guerre de Crimée

    (1853-1856), Annales d’Universite ”Valahia”, Section d’Archeologie et d’Histoire,

    Tome VII-VIII, 2006-2007, 267-286. ISSN: 1584-1855.

    18. Silviu Miloiu, Small powers in big wars: a theoretical approach focused on the case of

    Finland and Romania during the World War II, Anuarul Institutului de Istorie “A.D.

    Xenopol”, XLIII-XIV, Editura Academiei Române, Iaşi, 2007, ISSN: 0074-039X. 19. Silviu Miloiu, How a relationship begins? The background and the initiation of the

    diplomatic relations between Finland and Romania”, in Lucian Leuştean, Petronel

    Zahariuc, Dan Constantin Mâţă, Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale,

    Ed. Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi, 2007, p. 141-166, ISBN 978-973-703-287-4.

    20. Silviu Miloiu, “Semnificaţia anului 1917 în context est-central European”, in Gavriil

    Preda (editor), 1917. Glorie şi deznădejde, Editura Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti,

    2007, pp. 102-125.

    21. Ion Calafeteanu, „About the idea of „Transylvanianism”, Valahian Journal of Historical

    Studies, 7-8, 2007, ISSN: 1584-2525, p. 7-16.

    22. Silviu Miloiu, An untold story: The Romanian Finnish diplomatic bonds (1923-1939),

    Valahian Journal of Historical Studies, 7-8, 2007, ISSN: 1584-2525, p. 93-110.

    23. Oana Lăculiceanu, Foreign policy and national interest. The Danish-German relations

    between the two world wars, Valahian Journal of Historical Studies, 7-8, 2007, ISSN:

    1584-2525, p. 111-120.

    24. Ion Calafeteanu, “Exilul românesc din Franţa”, în O istorie a românilor de pretutindeni,

    vol. IV, Editura Semne, Bucureşti, 2007, p. 106-126.

    25. Ion Calafeteanu, Acordul de la Salonic”, în Români şi bulgari. Provocările unei

    vecinătăţi, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2007 (coord. Florin Anghel, Mariana Cojoc,

    Magdalena Tita), p. 231-244.

    26. Ion Calafeteanu, “Exilul românesc din Franţa”, în O istorie a românilor de pretutindeni,

    vol. IV, Editura Semne, Bucureşti, 2007, p. 106-126.

    27. Ion Calafeteanu, “Aritmetică macabră. Gâlceava cifrelor”, în Magazin Istoric, anul XLI,

    nr. 1 (478), ianuarie 2007, p. 55-57.

    28. Ion Calafeteanu, România - împovărată şi izolată”, în Dosarele istoriei, anul XII, nr. 2

    (126), 2007, p. 22-24.

    29. Ion Calafeteanu, Un episod legionar din relaţiile diplomatice româno-spaniole”, în

    Historia, an VII, nr. 67, (iulie) 2007, p. 65-69.

    30. Ion Calafeteanu, “Spion la Curtea regelui. Informări despre vizita lui Mihai în SUA”, în

    Magazin Istoric, anul XLI, nr. 7 (484), iulie 2007, p. 56-60; nr. 8 (1485), august 2007, p.

    57-61.

    31. Ion Calafeteanu, “Mărturisirile regelui Zogu”, în Historia, an VII, nr. 70 (octombrie)

    2007, p. 3-11.

    32. Ion Calafeteanu, “Procesul lui Iuliu Maniu în presa engleză”, în Historia, an VII, nr. 71

    (noiembrie) 2007, p. 44-51.

    33. Silviu Miloiu, The Marshals as Key Symbols of the Romanian Finnish Cooperation

    during World War II, ANNALES D’Université „Valahia” Târgovişte, Section

    d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, No. 2, Ed. Valahia University Press, Târgovişte,

    2008, ISSN: 1584-1855, p. 71-80;

34. Silviu Miloiu, The Black Sea`at the beginning of a new century: challenges and

    opportunities, Valahian Journal of Historical Studies, no. 9, 2008, ISSN: 1584-2525, p.

    5-8.

    35. Silviu Miloiu, Bridge building between far-off European nations: Romania and Finland

    during the 20th century, Valahian Journal of Historical Studies, no. 10, 2008, ISSN:

    1584-2525, p. 7-15.

    36. Silviu Miloiu, Diverging their destinies. Romania, Finland and the September 1944

    armistices, Valahian Journal of Historical Studies, no. 10, 2008, ISSN: 1584-2525, p.

    41-55.

    37. Iulian Oncescu, Les relations roumano-françaises pendant le règne de Al.I. Cuza (1859-

    1866), ANNALES D’Université „Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et

    d’Histoire, Tome X, No. 2, Ed. Valahia University Press, Târgovişte, 2008, ISSN: 1584-

    1855, p. 13-42; th38. Oana Lăculiceanu, „The Romanian-Danish cultural bonds during the 19 century,

    ANNALES D’Université „Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire,

    Tome X, No. 2, Ed. Valahia University Press, Târgovişte, 2008, ISSN: 1584-1855, p. 43-

    48;

    39. Bogdan Mihai Dumitrescu, The cultural agreement of March 1942 as a key factor in

    the development of the Spanish-Romanian relations, ANNALES D’Université „Valahia”

    Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, No. 2, Ed. Valahia University

    Press, Târgovişte, 2008, ISSN: 1584-1855, p. 55-62;

    40. Bogdan Mihai Dumitrescu, The Black Sea a bridge between Spain and Romania

    during the Second World War, Journal of Historical Studies, no. 9, 2008, ISSN: 1584-

    2525, p. 97-102.

    41. Iulia Barbu, La collectivisation sur les localités de la Vallée de la rivière Ialomitza-le

    département Dambovitza. L’étude de cas: le village Moroeni”, ANNALES D’Université

    „Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, No. 2, Ed. Valahia

    University Press, Târgovişte, 2008, ISSN: 1584-1855, p. 113-120;

    42. Silviu Miloiu, „Romania’s international status from the outbreak of World War II to the

    Vienna Dictate: Finnish perceptions, Euro-Atlantic Studies, Universitatea Bucureşti,

    ISSN 1454-2153, 2008.

    43. Ion Calafeteanu, De ce n-a mai ajuns contele Ciano la Bucureşti”, în Magazin Istoric,

    anul XLII, nr. 2 (491), februarie 2008, p. 52-54.

    44. Ion Calafeteanu, „Februarie 1955: Ion Raţiu şi „cazul Berna”, în Historia, anul VIII, nr.

    75, martie 2008, p. 64-67.

    45. Ion Calafeteanu, „About the ideea of „Transylvanism”, în Valahian Journal of

    Historical Studies, no. 7-8/2008, p. 7-16.

    46. Ion Calafeteanu, „Spolierea României la Conferinţa de Pace de la Paris”, în Historia, an

    VIII, nr. 77 (mai), 2008, p. 20-26.

    47. Ion Calefeteanu, România, 1944-1947: de la armistiţiu la pace”, în Historia, an VIII, nr.

    77 (mai) 2008, p. 20-26.

    48. Ion Calafeteanu, „Pacea de la Bucureşti (1918)”, în Magazin Istoric, anul XLII (2008),

    nr. 5 (494), mai, p. 28-32.

    49. Ion Calafeteanu, Septembrie 1940: unde s-a ascuns Horia Sima?, în Historia, anul

    VIII, nr. 81 (septembrie) 2008, p. 3-9.

    50. Ion Calafeteanu, Documente despre exilul românesc”, în Revista româno-americană,

    seria a II-a, iulie-decembrie 2008, nr. XVI-XVII, p. 166-174.

    51. Ion Calafeteanu, „Alianţa anulată. Eşecul de la Bled”, în Magazin Istoric, anul XLII, nr.

    9 (498), septembrie 2008, p. 54-58.

    52. Tatiana Fluieraru, „Et le Roman?”, în Dialogos, nr.17/2008, ISSN 1582-165, p. 88-94.

    D. Participări la manifestări ştiinţifice (2006 2009):

    1. Ion Stanciu, Europe and the Romanian Oil, comunicare susţinută la Europe and the

    Balkans in the contemporary history, Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia, aprilie 2006. 2. Silviu Miloiu, Creating New Identities in the International Relations. The Narrative of

    the Vilnius Group, comunicare susţinută la Constructing New Identities in Transforming

    Europe. Enlargement and Integration: are they compatible?, conferinţa organizată de

    Universitatea din Helsinki şi de Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei, Helsinki, 5

    October 2006.

    3. Silviu Miloiu, Imaginea celuilalt în societatea estoniană contemporană, Simpozionul

    Naţional Comunităţi Etnice Minoritare: evoluţii şi raporturi actuale, simpozion organizat

    de Centrul de Studii Eurasiatice din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa, 11-13

    mai 2006.

    4. Silviu Miloiu, Monarhia românească în timpul celui de-al doilea război mondial:

    evaluări şi percepţii finlandeze, Sesiunea Ştiinţifică „Vechi capitale ale Ţării Româneşti.

    Rolul şi locul lor în dezvoltarea societăţii româneşti şi afirmarea Ţărilor Române,

    organizată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Târgovişte, Complexul Naţional

    Curtea Domnească Târgovişte, 7 septembrie 2006.

    5. Iulian Oncescu, Aducerea prinţului străin pe tronul României la 1866, Sesiunea

    Ştiinţifică „Vechi capitale ale Ţării Româneşti. Rolul şi locul lor în dezvoltarea societăţii

    româneşti şi afirmarea Ţărilor Române, organizată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa,

    Primăria Târgovişte, Complexul Naţional Curtea Domnească Târgovişte, 7 septembrie

    2006.

    6. Iulian Oncescu, Franţa şi chestiunea prinţului străin la tronul României (1866),

    Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Pontica” 2006, 1900 de ani de la cucerirea Daciei şi

    140 de ani de la înfiinţarea Casei Regale, Constanţa, 4-6 octombrie 2006.

    7. Ion Calafeteanu, Nationalism and diplomacy: an episode from the Spanish-Romanian

    relations in 1941, comunicare susţinută la The second Spanish-Romanian Conference on

    National Identities and Building of National States, XV-XXth Century, organizată de

    Universitatea Valahia din Târgovişte şi Universitatea Castilla – La Mancha, Târgovişte,

    28 mai 3 iunie 2007.

    8. Silviu Miloiu, Elena Dragomir, The building of a New Identity of the Estonian State

    following the collapse of the Soviet Union, comunicare susţinută la The second Spanish-

    Romanian Conference on National Identities and Building of National States, XV-XXth

    Century, organizată de Universitatea Valahia din Târgovişte şi Universitatea Castilla – La

    Mancha, Târgovişte, 28 mai – 3 iunie 2007.

    9. Gheorghe Sbârnă, Stat naţional, minorităţi naţionale. Realităţi istorice şi cadrul legal la

    începuturile României interbelice, comunicare susţinută la The second Spanish-Romanian

    Conference on National Identities and Building of National States, XV-XXth Century,

    organizată de Universitatea Valahia din Târgovişte şi Universitatea Castilla – La Mancha,

    Târgovişte, 28 mai – 3 iunie 2007.

    10. Iulian Oncescu, Ion Stanciu, Două evaluări datorate lui Alexandre Vaillant şi Bois de

    Compte, privitor la afirmarea identităţii româneşti, la mijlocul secolului al XIX-lea,

    comunicare susţinută la The second Spanish-Romanian Conference on National Identities

    and Building of National States, XV-XXth Century, organizată de Universitatea Valahia

    din Târgovişte şi Universitatea Castilla La Mancha, Tîrgovişte, 28 mai – 3 iunie 2007. 11. Silviu Miloiu, Small Powers in Big Wars: Finland and Romania between Germany and

    Soviet Union during World War II, comunicare susţinută la 7th Conference on Baltic

    Studies in Europe. The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and

    Independence in Past and Present, Lüneburg, 8-10 iunie 2007.

    12. Silviu Miloiu, Problematica statelor mici în al doilea Război Mondial: provocări,

    anxietăţi şi posibilităţi. O perspectivă est-baltică şi finlandeză, Simpozionul Naţional

    Istoria şi Teoria Relaţiilor Internaţionale, organizat de Universitatea „Petre Andrei” din

    Iaşi şi Institutul de Istorie „A.D. Xenopol din Iaşi în cadrul Zilelor „Petre Andrei”, Iaşi,

    29 iunie 2007.

    13. Silviu Miloiu, Semnificaţia anului 1917 în context est-central european, Simpozionul

    Naţional 1917. Glorie şi deznădejde, organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

    şi Societatea Culturală “Ploieşti-Mileniul III”, 14-15 septembrie 2007.

    14. Silviu Miloiu, New wine in old bottles. The League of Nations from hopes to disillusion:

    Baltic perspectives, comunicare susţinută la Conference Europe as viewed from the

    margins. From World War I to Present, ’Grigore Gafencu’ Study Centre for the History

    of International Relations, “Valahia” University of Târgovişte, Romania, December 12-

    14, 2007.

    15. Ion Stanciu, Nicolae Titulescu Promoter of International Economic Cooperation.

    Overview and Study-case: Romanian-British Relations, comunicare susţinută la

    Conference Europe as viewed from the margins. From World War I to Present, Grigore

    Gafencu’ Study Centre for the History of International Relations, “Valahia” University of

    Târgovişte, Romania, December 12-14, 2007.

    16. Ion Calafeteanu, Grigore Gafencu and the Hague Congress of Europe (1948),

    comunicare susţinută la Conference Europe as viewed from the margins. From World

    War I to Present, ’Grigore Gafencu’ Study Centre for the History of International

    Relations, “Valahia” University of Târgovişte, Romania, December 12-14, 2007. 17. Gheorghe Sbârnă, Le rôle International de la Conférence de l’Union Interparlementaire

    de Bucarest de 1931, comunicare susţinută la Conference Europe as viewed from the

    margins. From World War I to Present, ’Grigore Gafencu’ Study Centre for the History

    of International Relations, “Valahia” University of Târgovişte, Romania, December 12-

    14, 2007.

    18. Oana Gabriela Lăculiceanu, A Glance towards the North. The Danish Model and the

    Romanian Social-Economic Organization in the Interwar Period, comunicare susţinută la

    Conference Europe as viewed from the margins. From World War I to Present, Grigore

    Gafencu’ Study Centre for the History of International Relations, “Valahia” University of

    Târgovişte, Romania, December 12-14, 2007.

    19. Iulian Oncescu, Opinion Publique et Opinion Politique Roumaine pendant la Guerre

    Franco-Prussienne (1870-1871), comunicare susţinută la Conference Europe as viewed

    from the margins. From World War I to Present, ’Grigore Gafencu’ Study Centre for the

    History of International Relations, “Valahia” University of Târgovişte, Romania,

    December 12-14, 2007.

    20. Daniel Cojanu, Distincţii teoretice şi culturale între semn, simbol şi alegorie, Cultura şi

    presa în spaţiul european, Galaţi 23/25 0ct 2008

    21. Daniel Cojanu, La sémiose hermétique et la dimension opérative des symboles sacrés,

    Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact. Perspective istorice şi contemporane,

    Târgovişte, 2008.

    22. Silviu Miloiu, Diverging their destinies. Romania, Finland and the September 1944

    armistices, comunicare susţinută la Seminarul internaţional Bridge building between far-

    off European nations: Romania and Finland during the 20th century, The Embassy of

    Finland in Romania, ’Grigore Gafencu’ Study Center for the History of International

    Relations, Valahia University of Targoviste, Romania, 3 June 2008 (Chair of Organizing

    Committee).

    23. Iulian Oncescu, Congresul de pace de la Berlin şi problema Basarabiei (1878), Sesiunea

    de Comunicări Ştiinţifice „Semnificaţia actului istoric de la 27 martie 1918. Atunci şi

    acum” (11 aprilie 2008, Bucureşti).

    24. Iulian Oncescu, Secolul al XIX-lea. Franţa şi Principatele Române în perioada 1856-

    1859. Influenţe teritoriale, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice „Probleme actuale

    şi de perspectivă privind amenajarea teritoriului naţional” - Bucureşti, 17 mai 2008. 25. Silviu Miloiu, Statul scandinav ca un model pentru statul român în secolul al XX-lea.

    Istoria unei utopii, Simpozionul ştiinţific naţional “Stat şi societate în Europa”,

    Universitatea din Craiova, 14-15 noiembrie 2008.

    26. Iulian Oncescu, Mărturii străine despre români la 1877-1878, Simpozionul ştiinţific

    naţional “Stat şi societate în Europa”, Universitatea din Craiova, 14-15 noiembrie 2008. 27. Silviu Miloiu, Sesiunea ştiinţifică naţională “90 de ani de la crearea României Mari”,

    Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, 2 decembrie 2008. 28. Silviu Miloiu, Forms of anti-Communist Resistance in the Baltic States, Romania, and

    Moldova during Stalinism: a Comparative Analysis, comunicare susţinută la workshopul

    The Baltic States under Stalinist Rule, University of Tartu, Estonia, October 18-19, 2008. 29. Tatiana Fluieraru, Des Îles et des Jardins dans Les Météores de Michel Tournier,

    comunicare prezentată la colocviul internaţional ? Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact.

    Perspective istorice şi contemporane ? , ediţia a IVa, Târgovişte, noiembrie 2008 (în curs de

    apariţie).

    30. Tatiana Fluieraru, Hypostases de L’île dans Les Enfants Du Capitaine Grant de Jules

    Verne, comunicare prezentată la colocviul internaţional ? Limbi, culturi şi civilizaţii europene în

    contact. Perspective istorice şi contemporane ? , ediţia a Va, Târgovişte, noiembrie 2008 (în curs

    de apariţie).

    31. Tatiana Fluieraru, Capri, Île Exemplaire, comunicare prezentată la conferinţa internaţională

    Comunicare, identitate, context, Craiova, 7-8 noiembrie 2008 (în curs de apariţie, CIC 2008).

10. Plan de cercetare pe anul universitar 2008-2009

    1. Domenii de cercetare:

    a. Prioritar: Istoria relaţiilor internaţionale în Europa în sec. al XIX-lea si al

    XX-lea;

    b. Secundare:

    i. Istoria politicii externe româneşti în sec. al XX-lea

    ii. Locuri reale, locuri de memorie, locuri imaginare +2. Articole ISI şi CNCSIS (A, B, B, C)

    Revista (revistele) la Nr. Titlul (aproximativ) al articolului Autorii care se intenţionează să crt. se trimită articolul 1 Bridge building between far-off Valahian Journal of Silviu Miloiu

    European nations: Romania and Historical Studies, no.

    Finland during the 20th century 10

2 Diverging their destinies. Romania, Valahian Journal of Silviu Miloiu

    Finland and the September 1944 Historical Studies, no.

    armistices 10

     La collectivisation sur les localités Annales d’Universite Iulia Barbu

    de la Vallée de la rivière Ialomitza-„Valahia” Targoviste.

    le département Dambovitza. Section d’Archeologie et

    L’étude de cas: le village Moroeni d’Histoire 3 The Marshals as Key Symbols of the Annales d’Universite Silviu Miloiu

    Romanian Finnish Cooperation „Valahia” Targoviste.

    during World War II Section d’Archeologie et

    d’Histoire

4. Conceptia finlandeza despre Studii si Materiale de Silviu Miloiu

    Romania: perioada interbelica Istorie Contemporana

     Les relations roumano-françaises Annales d’Universite Iulian Oncescu

    pendant le règne de Al.I. Cuza „Valahia” Targoviste.

    (1859-1866) Section d’Archeologie et

    d’Histoire

    Annales d’Universite The Romanian-Danish cultural Oana Lăculiceanu th century „Valahia” Targoviste. bonds during the 19

    Section d’Archeologie et

    d’Histoire

     The cultural agreement of March Annales d’Universite Bogdan Mihai

    1942 as a key factor in the „Valahia” Targoviste. Dumitrescu

    development of the Spanish-Section d’Archeologie et

    Romanian relations d’Histoire

     uri 2. Articole în extenso în Proceedings ale conferinţelor internaţionale

     Conferinţa Nr. internaţională la care se Titlul (aproximativ) al articolului Autorii crt. intenţionează să se

    trimită articolul 1 The sources of Romanian The Conference On Silviu Miloiu

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com