DOC

TSP 2072

By Emily Arnold,2014-03-26 16:40
11 views 0
EMC, Electromagnetic Compatibility ETR, ETSI Technical Report Security, ATM Security Framework Version 10, Feb, 1998

    SPECIFIKACE

    PŘENOSOVÉ VRSTVY ROZHRANÍ U-R

    PRO TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

    ZALOŽENÉ NA KONEKTIVITĚ ADSL

    V KONCOVÉM BODĚ TELEKOMUNIKAČNÍ

    SÍTĚ ČESKÉHO TELECOMU, A.S.

    24.6.2003

    Tento dokument je předmětem práv vykonávaných společností ČESKÝ TELECOM, a.s.,

    a je jejím duševním vlastnictvím. Tento dokument, ani jeho části, nesmí být bez prokazatelného předchozího souhlasu ČESKÉHO TELECOMU, a.s., upravován ani převáděn do jiného jazyka nebo používán k jinému účelu, než pro který je určen. Při nedodržení tohoto ustanovení vzniká porušující osobě povinnost nahradit ČESKÉMU TELECOMU, a.s. škodu vzniklou tímto neoprávněným zásahem do práv ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

     Přenosová vrstva rozhraní U-R...

    SPECIFIKACE PŘENOSOVÉ VRSTVY

    ROZHRANÍ U-R PRO TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

    ZALOŽENÉ NA KONEKTIVITĚ ADSL V KOCOVÉM BODĚ

    TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ČESKÉHO TELECOMU, A.S.

    Obsah:

    1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ................................................................................................. 4 1.1 PŘEDMĚT SPECIFIKACE ............................................................................................. 4 1.2 PLATNOST A ZÁVAZNOST .......................................................................................... 4 1.3 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ......................................................................................... 4 1.4 MEZINÁRODNÍ NORMY A DOPORUČENÍ ................................................................... 4

    1.5 DEFINICE POJMŮ ......................................................................................................... 5 1.6 ZKRATKY ....................................................................................................................... 6

    2. REFERENČNÍ MODEL .................................................................................................. 7 3. PŘENOSOVÉ PARAMETRY ......................................................................................... 8 3.1 PROVOZNÍ REŽIMY ...................................................................................................... 8 3.1.1 ADSL NAD ISDN ............................................................................................................ 9 3.1.2 ADSL NAD PSTN ........................................................................................................... 9 3.2 VÝMĚNA INFORMACÍ NASTAVENÍ PŘENOSU ........................................................... 9

    3.3 ŘÍZENÍ FYZICKÉ VRSTVY PŘENOSU ......................................................................... 9

    3.4 DATOVÁ RYCHLOST PŘENOSU ................................................................................. 9 3.4.1 Sestupný směr ............................................................................................................... 9 3.4.2 Vzestupný směr .............................................................................................................. 9 3.5 FUNKČNÍ VLASTNOSTI ................................................................................................ 9 3.6 ADAPTACE PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI ...................................................................... 9 3.6.1 Režim automatický ......................................................................................................... 9 3.6.2 Režim řízený .................................................................................................................. 9 3.7 MASKA PSD .................................................................................................................. 9 3.8 OMEZENÍ VYSÍLANÉHO VÝKONU ............................................................................. 10 3.9 ZPŮSOBY PŘENOSU ................................................................................................. 10 3.10 PROVOZ A ÚDRŽBA EOC .......................................................................................... 10 3.11 INICIALIZAČNÍ POSTUP ............................................................................................. 10 3.12 PŘIZPŮSOBENÍ ZA PROVOZU A REKONFIGURACE .............................................. 10

    3.13 VÝKONNOSTNÍ POŽADAVKY .................................................................................... 10 3.13.1 Obecné výkonnostní požadavky .................................................................................. 10 3.13.2 Dosahy přenosu ........................................................................................................... 10

     ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 2/19

     Přenosová vrstva rozhraní U-R...

    4. PARAMETRY ATM ....................................................................................................... 11 4.1 KOMPATIBILITA SE STANDARDIZAČNÍMI DOKUMENTY ........................................ 11

    4.2 FORMÁT BUNĚK ......................................................................................................... 11 4.3 POLE GFC .................................................................................................................... 11

    4.4 ADRESAČNÍ KAPACITA VPI........................................................................................ 11 4.5 ADRESAČNÍ KAPACITA VCI ....................................................................................... 11 4.6 REZERVOVANÉ HODNOTY ........................................................................................ 11 4.7 POLE PTI ...................................................................................................................... 11 4.8 POLE CLP..................................................................................................................... 12 4.9 POLE HEC .................................................................................................................... 12 4.10 ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ VPI/VCI ..................................................................................... 12 4.11 FORMÁT OAM BUNĚK ................................................................................................ 12 4.12 OSTATNÍ ...................................................................................................................... 12

    5. MECHANICKÉ VLASTNOSTI ROZHRANÍ .................................................................. 12 6. ZÁKAZNICKÝ ROZBOČOVAČ .................................................................................... 13 7. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST ..................................................................................... 13 8. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA ............................................................... 13 9. ODOLNOST PROTI PŘEPĚTÍ A NADPROUDU ......................................................... 13

    10. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PODLE PRODUKTŮ (SLUŽEB) ........................................ 13

    PŘÍLOHA 1 - POUŽITÉ PŘENOSOVÉ MEDIUM ........................................................................ 14 PŘÍLOHA 2 - VLASTNOSTI PROVOZOVANÝCH DSLAMŮ ...................................................... 14

    PŘÍLOHA 3 - ATM STANDARDY ................................................................................................ 15

     ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 3/19

     Přenosová vrstva rozhraní U-R...

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    1.1 PŘEDMĚT SPECIFIKACE

    Tento dokument popisuje linkové rozhraní U-R na účastnické straně přípojky ADSL, instalované v přístupové síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a provozovaného v přenosovém módu ADSL nad

    kmitočtovým pásmem ISDN pro telekomunikační služby založené na konektivitě ADSL. Pro tyto

    služby je rozhraní U-R rovněž rozhraním UNI. Popis slouží pro informaci výrobcům a dodavatelům koncových zařízení – modemů ADSL umožňující jim dodávat tato zařízení schopná využívat všechny veřejné telekomunikační služby, které jsou prostřednictvím tohoto

    rozhraní poskytovány.

    Tento dokument popisuje základní charakteristiky fyzické vrstvy specifikovaného rozhraní,

    nicméně nemůže postihnout všechny podrobnosti, které mají vliv na kompatibilitu spolupracujících zařízení. Pro porozumění uváděným parametrům a funkčnostem musí být tato specifikace čtena v kontextu s dalšími specifikacemi, uvedenými v kapitole 1.5, a mezinárodními standardy a doporučeními uvedenými v kapitole 1.?.

    1.2 PLATNOST A ZÁVAZNOST

    Dokument je ve smyslu platných řídicích dokumentů společnosti (Sm. 22/97 a další) závazný

    v rámci celé společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Je platný od data schválení uvedeného na titulním listě.

    1.3 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

    [1] Tech. požadavky Specifikace parametrů zákaznického rozbočovače pro

    na zákaznický telekomunikační služby poskytující konektivitu ADSL;

    rozbočovač připravená na základě TSPE 2077, Český Telecom, a.s.

    [2] Alcatel 7300 ASAM Interface Specification ASAM Release 4.2, ATM Subscriber

    May 22, 2003 Access Multiplexer, Public Disclosure Document

    1.4 MEZINÁRODNÍ NORMY A DOPORUČENÍ

    [3] ITU-T G.992.1 Asymmetrical digital subscriber line (ADSL) transceivers

    [4] ETSI TS 101 388 Access transmission systems on metallic access cables;

    Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) - European

    specific requirements [ITU-T G.992.1 modified]

    [5] ITU-T G.994.1 Handshake procedures for Digital Subscriber Line (DSL)

    transceivers

    [6] ETSI ETR 328 Transmission and Multiplexing (TM); Asymmetric Digital

    Subscriber Line (ADSL); Requirements and performance

    [7] ITU-T G.997.1 Physical layer management for digital subscriber line (DSL)

    transceivers

    [8] ITU-T G.117 Transmission aspects of unbalance about earth

    [9] ITU-T I.361 B-ISDN ATM Layer Specification

    [10] ITU-T I.362 B-ISDN ATM adaptation layer (AAL) functional description

     ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 4/19

     Přenosová vrstva rozhraní U-R...

[11] ITU-T I.363.5 B-ISDN ATM Adaptation Layer Specification: Type 5 AAL

    [12] IEC 60708 Low-frequency cables with polyolefin insulation and

    moisture barrier polyolefin sheath.

    [13] ETSI TS 102 080 Integrated Services Digital Network (ISDN) basic rate

    access; Digital transmission system on metallic local lines

    [14] ITU-T I.432.1 B-ISDN user-network interface - Physical layer

    specification General characteristics

    [15] ITU-T I.610 B-ISDN operation and maintenance principles and

    functions

    [16] ITU-T I.751 Asynchronous transfer mode management of the network

    element view

    [17] ITU-T I.732 Functional characteristics of ATM equipment

    [18] EN 60950 Safety of information technology equipment

    [19] ETSI EN 300 386 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters

    (ERM); Telecommunication network equipment; Electro-

    Magnetic Compatibility (EMC) requirements

    [20] ITU-T K.21 Resistibility of telecommunication equipment installed in

    customer’s premises to overvoltages and overcurrents

    [21] IEC 60708 Low-frequency cables with polyolefin insulation and

    moisture barrier polyolefin sheath

    [22] ETSI TS 101 952-4 Access network xDSL transmission filters; Part 1: ADSL

    splitters for European deployment; Sub-part 4:

    Specification of ADSL over "ISDN or POTS" universal

    splitters

1.5 DEFINICE POJMŮ

    Přípojka ADSL

    Zahrnuje DSLAM (včetně příslušného portu na linkové kartě a příslušného portu na

    splitterové kartě) a metalické vedení k účastníkovi ukončené zásuvkou RJ11/12.

Přenosová vrstva

    V tomto dokumentu termín přenosová vrstva zahrnuje oblasti přenosu modulace DMT

    a buněk ATM přípojkou ADSL.

Tovární nastavení

    Továrním (defaultním) nastavením se rozumí takové nastavení parametrů zařízení A-NT, které je možno opakovaně obnovit prostřednictvím jednoduchého příkazu nebo

    i jiným jednoduchým způsobem, který je dostupný znalému uživateli A-NT.

     ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 5/19

     Přenosová vrstva rozhraní U-R...

    1.6 ZKRATKY

    Asymmetrical Line Termination - linkové zakončení ADSL A-LT

    Asymmetrical Network Termination - síťové zakončení (modem) ADSL A-NT

    Asymmetrical Bitrate Digital Subscriber Line ADSL

    ATM Subscriber Access Multiplexer ASAM

    Advanced Services Access Manager

    Asynchronous Transfer Mode ATM

    ATM Network ATMN

    ADSL Transceiver Unit ATU

    ATU at the Central office end (i.e. network operator) ATU-C

    ATU at the Remote terminal end (i.e. customer premises) ATU-R

    Basic rate Access ISDN BA ISDN

    Customer installation - všechna telekomunikační zařízení a kabeláž CI

    na zákaznické straně rozhraní UNI

    Cell Loss Priority CLP

    Customer Premises Equipment CPE

    Discrete MultiTone DMT

    Digital Subscriber Line DSL

    Downstream sestupný směr přenosu DS

    Digital Subscriber Line Access Multiplexer DSLAM

    Electromagnetic Compatibility EMC

    ETSI Technical Report ETR

    European Telecommunications Standards Institute ETSI

    Frequency Division Duplex FDD

    Generic Flow Control GFC

    High Pass filter - hornofrekvenční propust H-P

    High Density HD

    Header Error Correction HEC

    Interface Conversion at the Central Office end IC-C

    Interface Conversion at the Remote end IC-S

    International Electrotechnical Commission IEC

    Integrated Services Digital Network ISDN

     ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 6/19

     Přenosová vrstva rozhraní U-R...

    International Telecommunication Union, Telecommunication Branch ITU-T

    Longitudinal Conversion Loss LCL

    Noise Margin NM

    Operations, Administration and Maintenance OAM

    Plain Old Telephony Service POTS

    Power spectral density PSD

    Public Switched Telecommunication Network PSTN

    Payload Type Indication PTI

    Polyvinyl Chloride PVC

    Splitter at the Central office end S-C

    Splitter at the Remote terminal end S-R

    Interface(s) between ADSL network termination and CI or home network T/S

    Loop interface-central office end - rozhraní vedení na straně ústředny U-C

    (viz obr. 1)

    Loop interface-remote terminal end - rozhraní vedení na straně U-R

    zákazníka (viz obr. 1)

    Loop interface-remote terminal end - rozhraní mezi zákaznickým U-R2

    rozbočovačem a modemem (viz obr. 1)

    Ultra Density UD

    User - Network Interface - rozhraní uživatel - síť UNI

    Upstream vzestupný směr přenosu US

    Virtual Channel VC

    Virtual Channel Identifier VCI

    Virtual Path Identifier VPI

    Rozhraní Z pro dvoudrátovou analogovou účastnickou smyčku Z

    2. REFERENČNÍ MODEL

    Referenční model systému pro přípojku ADSL využívající kmitočtové pásmo nad pásmem pro

    ISDN zachycuje obr. 1. Tento model vychází z obr. 1-1 uvedeném v doporučení ITU-T G.992.1

    [3].

     U-C U-R U-R2 ATMN T/S IC-C ATU-C S-C H-P IC-R ATU-RS-R

     Modem ADSL DSLAM ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 7/19 'U U00ISDN ISDN

    Účastnické vedení Telekomunikační centrum Prostory zákazníka

     Přenosová vrstva rozhraní U-R...

    Obr. 1

    Referenční model systému pro přípojku ADSL využívající kmitočtové pásmo nad

    pásmem pro PSTN zachycuje obr. 2.

     U-C U-R U-R2 ATMN T/S IC-C ATU-C S-C H-P IC-R ATU-RS-R

     Modem ADSL DSLAM 'Z Z PSTN PSTN

     Účastnické vedení Telekomunikační centrum Prostory zákazníka

    Obr. 2

    Referenční model obsahuje následující funkční bloky a rozhraní:

    ; DSLAM - přístupový multiplexer DSL

    ; Modem ADSL - síťové zakončení zákaznické přípojky ADSL (A-NT) pro pásmo nad ISDN

    ; S-R - zákaznický rozbočovač (splitter)

    ; S-C - centrální rozbočovač (splitter)

    ; U-R - linkové rozhraní na straně zákazníka

    ; U-C - linkové rozhraní na straně ústředny

    ; U-R2 - rozhraní zákaznický rozbočovač - modem

    ; H-P hornofrekvenční propust

    ; ATU-C - transceiver ADSL na straně ústředny

    ; ATU-R - transceiver ADSL na straně zákazníka

    ; ATMN - síť ATM

    ; PSTN - veřejná telekomunikační síť, analogová telefonní přípojka

    ; T/S - rozhraní mezi síťovým zakončením ADSL a zákaznickou instalací CI

    ; IC-C - převodník rozhraní na straně ústředny

    ; IC-R - převodník rozhraní na straně zákazníka

    ; U - linkové rozhraní pro BA ISDN 0'; U - linkové rozhraní pro BA ISDN s pásmem omezeným splitterem 0

    ; Z - rozhraní dvoudrátové analogové účastnické smyčky

     '; Z- rozhraní dvoudrátové analogové účastnické smyčky s pásmem omezeným splitterem 3. PŘENOSOVÉ PARAMETRY

    A-NT musí umožnit, aby zákaznická přípojka ADSL, realizovaná ve spolupráci s DSLAMem, vyhověla všem relevantním parametrům, např. počáteční nastavení přípojky, struktura rámce, přenos dat ATM, maska PSD atd., podle doporučení ITU-T G.992.1 [3], příloha B a technické

    specifikace ETSI TS 101 388 [4].

    3.1 PROVOZNÍ REŽIMY

     ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 8/19

     Přenosová vrstva rozhraní U-R...

3.1.1 ADSL NAD ISDN

    Provozní režim ADSL nad ISDN musí být v souladu s oddílem 4.2.2 (FDD ADSL over ISDN) technické specifikace ETSI TS 101 388 [4]. Používá se výhradně FDD s nepřekrývajícím se spektrem.

    V základním pásmu je přenášen signál přípojky BA ISDN s linkovým kódem 2B1Q

    podle technické specifikace ETSI TS 102 080 [13], příloha A.

    3.1.2 ADSL NAD PSTN

    Provozní režim ADSL nad PSTN používá stejné techniky širokopásmového přenosu jako

    provozní režim ADSL nad ISDN podle bodu 3.1, takže spektrum přenášeného signálu ADSL je

    stejné.

    V základním pásmu je přenášen analogový telefonní signál k rozhraní Z. Odlišné parametry

    na přípojných rozhraních základního pásma jsou řešeny univerzálními rozbočovači, které mohou

    být v případě potřeby přepínatelné.

    3.2 VÝMĚNA INFORMACÍ NASTAVENÍ PŘENOSU

    Výměna informací nastavení přenosu (handshaking) mezi DSLAMem a A-NT musí probíhat v souladu s doporučením ITU-T 994.1 [5].

    3.3 ŘÍZENÍ FYZICKÉ VRSTVY PŘENOSU

    Řízení fyzické vrstvy přenosu mezi DSLAMem a A-NT musí probíhat v souladu s doporučením ITU-T 997.1 [7].

    3.4 DATOVÁ RYCHLOST PŘENOSU

    Přenosová kapacita A-NT musí být v souladu s Oddílem 6 doporučení ITU-T G.992.1 [3]. A-NT přenášející ATM musí podporovat v režimu Fast Mode granularitu 32 kb/s v následujícím rozsahu:

    3.4.1 Sestupný směr

    Bitová rychlost 32 kb/s až 6144 kb/s.

    3.4.2 Vzestupný směr

    Bitová rychlost 32 kb/s až 640 kb/s.

    3.5 FUNKČNÍ VLASTNOSTI

    Funkční vlastnosti A-NT musí odpovídat Oddílu 8 a Příloze B.2 doporučení ITU-T G.992.1 [3]. A-NT musí splňovat stavový diagram v Příloze D doporučení ITU-T G.992.1 [3].

    3.6 ADAPTACE PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI

    A-NT musí podporovat režim adaptivní i fixní přenosové rychlosti v obou směrech přenosu.

    3.6.1 Režim automatický

    A-NT musí být schopno při inicializačním dialogu nastavit maximální realizovatelnou přenosovou

    rychlost přípojky pro požadovaný odstup signálu od rušení.

    3.6.2 Režim řízený

    A-NT musí být schopno při inicializačním dialogu nastavit předem určenou přenosovou rychlost

    přípojky pro požadovaný odstup signálu od rušení, pokud je tato rychlost realizovatelná.

    3.7 MASKA PSD

     ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 9/19

     Přenosová vrstva rozhraní U-R...

    Maska výkonového spektra PSD vysílače modemu A-NT musí být v souladu s Oddílem 4.2.2 (FDD ADSL over ISDN) technické specifikace ETSI TS 101 388 [4]. 3.8 OMEZENÍ VYSÍLANÉHO VÝKONU

    A-NT musí podporovat funkci omezení vysílaného výkonu (Power cut-back) vysílače ATU-C

    v souladu s Oddílem B.3.3 doporučení ITU-T G.992.1 [3], Příloha B.

    3.9 ZPŮSOBY PŘENOSU

    A-NT musí podporovat rychlý (Fast) i prokládaný (Interleaved) způsob přenosu v obou směrech

    v souladu s referenčním modelem v Oddílu 5 doporučení ITU-T G.992.1 [3].

    3.10 PROVOZ A ÚDRŽBA EOC

    Funkce provozu a údržby EOC A-NT musí odpovídat Oddílu 9 doporučení ITU-T G.992.1 [3]. 3.11 INICIALIZAČNÍ POSTUP

    A-NT musí splňovat inicializační sekvenci v Oddíle 10 a příloze B.3 doporučení ITU-T G.992.1

    [3].

    3.12 PŘIZPŮSOBENÍ ZA PROVOZU A REKONFIGURACE

    A-NT musí podporovat funkce přizpůsobení za provozu a rekonfigurace podle Oddílu 11 doporučení ITU-T G.992.1 [3].

    3.13 VÝKONNOSTNÍ POŽADAVKY

    3.13.1 Obecné výkonnostní požadavky

    Obecné výkonnostní požadavky a měřicí metodiku stanovuje technická specifikace ETSI TS 101

    388 [4]. Výkonnost A-NT musí odpovídat v rozsahu požadavků pro FDD systémy a šumový model ETSI FB.

    3.13.2 Dosahy přenosu

    A-NT musí splnit následující požadované dosahy přenosu signálu na přípojce ADSL s rušením

    a bez rušení při specifikovaných podmínkách, používaných pro testování spolupráce A-NT

    s DSLAMem v laboratořích ČESKÉHO TELECOMU.

     ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 10/19

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com