DOC

Bilaga 5 Produktsortimentslista

By John Brooks,2014-03-26 15:46
8 views 0
EMC. RSA Authentication Manager. RSA Authentication Deployment Manager. RSA Authentication Agents webMethods Composite Application Framework (CAF)

     Produktsortimenslista 1 (11)

    Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07

    Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

Bilaga 5: Produktsortimentslista

    För att det tydligt ska framgå för avropande kunder vilka programvaror som ingår i ramavtalet ska anbudsgivaren fylla i en förteckning över det sortiment som erbjuds. Samtliga produkter ska redovisas, dock inte enskilda versionsnummer av en enskild programvara, se exempel. Angivna produkter i produktsortimentslistan ska alltid återspegla angivna produkter i Ramavtalets Bilaga 3a. Denna lista ska kontinuerligt hållas uppdaterad vid förändringar under ramavtalets giltighetstid. Bilaga 5 kommer även att utgöra underlag för vägledningen till ramavtalet.(Den kursiverade texten tas bort vid ifyllandet.)

    Nedanstående lista visar ramavtalsleverantörens produktsortiment. Om en programvara är angiven kan det innebära att flera versioner och uppdateringar ingår i sortimentet (För fullständig produktsortimentlista se ramavtalsleverantörens Bilaga 3a ramavtalspriser). En produkt offereras endast i det produktområde där den har sin tyngdpunkt. I de fall då s.k. sviter offereras uppges sviten endast under det produktområde där sviten har sin tyngdpunkt.

    Fujitsu Services AB

    Produktområde Tillverkare/ Produkt/paketnamn

    Produktfamilj

    1.1 Kontorsstöd

     Adobe

     Adobe Acrobat? 8.0 Professional

     Adobe Acrobat? 8.0 Standard

     Adobe Acrobat? 3D

     Adobe After Effects? CS3 Professional

     Adobe Audition? 2.0

     Adobe Captivate? 2.0

     Adobe CS3 Design Premium

     Adobe CS3 Design Standard

     Adobe Master Collection

     Adobe CS3 Production Premium

     IBM

     IBM - WebSphere produkter

     IBM - Lotus Notes och Domino produkter

     IBM - Lotus konversations- och utbildningssystem

     IBM - Lotus kommunikationsprodukter

     IBM - Lotus produkter för Samarbete, Content

    Management och E-formulär

     Microsoft

     Microsoft AutoRoute 2006

     Microsoft Digital Image Standard 2006

     Microsoft Encarta Premium 2007

     Microsoft Encarta Standard 2007

     Student with Microsoft Encarta Premium 2007

     Exchange Server 2003

     Exchange Server 2007

     Microsoft Mobile Information Server 2002

     Microsoft Dynamics CRM

     Microsoft Office Access 2007

     Microsoft Office Communicator 2005

     Microsoft Office Communicator 2005

    12201867.doc

     Produktsortimenslista 2 (11) Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07 Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

     Microsoft Office Excel 2007

     Microsoft Office Forms Server 2007

     Microsoft Office Publisher 2007

     Microsoft Office Forms Server 2007

     Microsoft Office InfoPath 2007

     Microsoft Office Live Communications Server

     Microsoft Office Live Meeting

     Microsoft Office OneNote 2007

     Microsoft Office Outlook 2007

     Office PerformancePoint Server 2007

     Microsoft Office PowerPoint 2007

     Microsoft Office Project 2007

     Office Word 2007

     Office Visio 2007

     Office Groove 2007

     Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services

     Novell

     GroupWise

     Open Workgroup Suite

     Novell Small Business Suite

     Novell Teaming + Conferencing

     Oracle

     Oracle Collaboration Suite

     Universal Content Management

     Oracle Spatial/Locator

     Oracle Mapviewer

     SAP

     SAP Project Solution

     Sun

     StarOffice

     Sun Enterprise Verktyg & Support

     Sun Java Communications Suite

     Teamware

     Teamware Office

     Senselogic

     Sitevision

     ePocket

     Handyman

     Global360

     Global360

    1.2 Operativsystem

     IBM

     IBM - Tivoli Identity Management

     Microsoft

     Windows Server 2003

     Windows Server 2003, Standard Edition

     Windows Server 2003, Web Edition

     Windows Server 2003, Datacenter Edition

     Windows Server 2003, Enterprise Edition

     Microsoft Windows Storage Server 2003

     Microsoft Windows Small Business Server 2003

     Microsoft Mobile Information Server 2002

     Vista Business

     Vista Enterprise

     Vista Ultimate

    12201867.doc

     Produktsortimenslista 3 (11)

    Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07

    Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

     Novell

     eDirectory

     Novell Linux Desktop

     Open Enterprise Server

     NetWare 6.5

     SUSE Linux Enterprise Server

     Oracle

     Oracle Identity Manager

     Oracle Access Manager

     Oracle Identity Federation

     Oracle Virtual Directory

     Oracle Internet Directory

     Oracle Enterprise Single-Sign On

     Oracle Enterprise Linux

     VmWARE

     VMware Infrastructure 3 (VI3)

     VMware Workstation

     VMware ACE

     VMware VDI

     VMware Lab Manager

     VMware Converter 3.0 (Standard/Enterprise)

     VMware Capacity planner

     Sun

     Solaris (sparc / x86)

    1.3 Säkerhetsprodukter

     Addition IT

     Addition Identity Manager

     Arcsight

     ArcSight Compliance Insight

     ArcSight ESM

     Websense

     SurfControl Enterprise Protection Suite

     Portwise

     PortWise Enterprise

     Citrix?

     Citrix Presentation Server?

     Citrix Access Gateway?

     Citrix Password Manager?

     Citrix Edgesight

     Citrix? GoToMeeting?

     Citrix? GoToAssist?

     Citrix? GoToMyPC?

     Citrix Access Essentials?

     IBM

     IBM - Tivoli Security Management

     IBM ISS Proventia GX - Intrusion Prevention System

     Proventia Multi-Function Security - UTM

     Proventia Server

     Proventia Desktop

     Proventa Enterprise Scanner

     IBM ISS Siteprotector

     Computer Associates

     CA Threat Manager

     Secure Content Manager

     CA ARCserve Backup

    12201867.doc

     Produktsortimenslista 4 (11)

    Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07

    Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

     CA XOsoft

     CA Protection Suite

     EMC

     EMC NetWorker

     EMC Avamar

     EMC Backup Advisor

     EMC EmailXtender

     EMC DiskXtender

     EMC RepliStore

     EMC Recoverpoint

     Entrust

     Entrust Identity Guard

     McAfee

     Active Virus Defence Suite

     Active Virus Scan Suite

     Active Mail protection

     Anti Spyware Enterprise

     Data Loss Prevention

     Host Intrusion Prevention System

     Secure Content Management

     Linux Shield

     McAfee Network Access Control

     Portal Shield

     Security Shield

     Total Protection Solution

     Total Protection Solution Advanced

     Virus Scan for Mac

     Virus Scan for Mobile Enterprise

     Microsoft

     Microsoft Forefront

     ISA Server 2006

     Microsofts Intelligent Application Gateway (IAG) 2007

     Novell

     Access Manager

     BorderManager

     iFolder

     SecureLogin

     Security Manager

     Sentinel

     Oracle

     Advanced Security

     Label Security

     Database Vault

     Secure Backup

     Quest Software

     Vintela? Authentication Services (VAS)

     Vintela? Single Sign-on for Java (VSJ)

     Quest InTrust? for Active Directory

     Quest InTrust?

     Quest Group Policy Manager?

     Quest ActiveRole Direct

     Quest ActiveRole Server

     Quest Password Reset Manager

     EMC

     RSA Authentication Manager

    12201867.doc

     Produktsortimenslista 5 (11)

    Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07

    Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

     RSA Authentication Deployment Manager

     RSA Authentication Agents

     RSA SecurID for Windows

     RSA SecurID tokens

     Sun

     Sun Java System Identity Manager

     Sun Java System Access Manager

     Sun Java System Directory Server Enterprise Edition

     Sun Secure Global Desktop - SSGD

     Symantec

     AntiVirus Corporate/Enterprise Edition - 7.3

     Backup Exec - 7.3

     Backup ExecSystem Recovery - 7.3

     Backup Reporter - 7.4

     BindView Policy Manager - 7.3

     Brightmail AntiSpam - 7.3

     Client Security - 7.3

     CommandCentral Storage - 7.4

     Critical System Protection - 7.3

     DeepSight? Threat Management System - 7.3

     Enterprise Vault - 7.3

     Hosted Mail Security - 7.3

     IM Manager - 7.3

     Information Foundation 2007 - 7.3

     Symantec? Mail Security 8100-serien - 7.3

     Mail Security 8200/8300 Series

     NetBackup - 7.3

     NetBackup PureDisk Remote Office Edition - 7.3

     NetBackup Storage Migrator - 7.3

     Network Access Control - 7.3

     Sygate Enterprise Protection - 7.3

     Websense

     Websense Enterprise

     Web Security Suite

     Websense Enterprise Manager - Policyverktyg

     Outpost 24

     HIAB

     Outscan

     Clavister

     Clavister

    1.4 Driftsstödsprodukter

     BMC

     BMC Service Management

     BMC System Management

     Checkpoint

     Perimeter

     Computer Associates

     CA Desktop Management Bundle

     CA Audit

     CA CMDB

     CA Identity Manager

     CA Command Center

     CA Command Center

     Clarity

     CA Access Control

    12201867.doc

     Produktsortimenslista 6 (11)

    Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07

    Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

     Autosys

     Clarity

     eHealth

     Project and Portfolio Management

     RbacX

     Siteminder

     Single Sign-On

     Supportbridge

     Spectrum

     Unicenter NSM

     Unicenter DSM

     Unicenter Service Metric

     Unicenter Service Assure

     Unicenter Asset Portfolio

     Wily

     IBM

     IBM - Tivoli Business Application Management

     IBM - Tivoli Server Management

     IBM - Tivoli Service Management

     IBM - Tivoli NetCool for Service Providers

     IBM - Tivoli Storage Management

     Microsoft

     Microsoft Operations Manager (MOM)

     Systems Management Server 2003

     System Center Operation Manager 2007

     Microsoft Application Center 2000

     Microsoft Virtual Server 2005

     Microsoft System Center Virtual Machine Manager

     System Center Capacity Planner

     Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM)

    2006

     System Center Essentials (SCE) 2007

     Microsoft System Center Reporting Manager 2006

     Microsoft SoftGrid

     Novell

     Business Continuity Clustering

     Cluster Services for Open Enterprise Server

     Data Center Management

     Identity Manager

     Storage Manager

     ZENworks Suite

     ZENworks Desktop Management

     ZENworks Server Management

     ZENworks Patch Management

     ZENworks Configuration Management

     ZENworks Handheld Management

     ZENworks Linux Management

     ZENworks Virtual Machine Management

     ZENworks Orchestrator

     ZENworks HPC Management

     Oracle

     Oracle Enterprise Manager

     Novell

     Platespin PowerConvert

     Platespin PowerRecon

    12201867.doc

     Produktsortimenslista 7 (11) Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07 Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

     Passlogix

     v-GO? Single Sign On? (v-GO SSO)

     v-GO? Authentication Manager? (v-GO AM)

     v-GO? Provisioning Manager? (v-GO PM)

     v-GO Session Manager? (v-GO SM)

     v-GO? Credential Manager (v-GO CM?)

     Quest Software

     GroupWise Migrator for Exchange?

     Quest Migration Manager for Active Directory?

     Quest NDS Migrator?

     LiteSpeed for SQLServer

     Foglight?

     Quest Recovery Manager för Active Directory

     Quest Recovery Manager för Exchange

     Quest Recovery Manager för Sharepoint

     Quest Spotlight för Exchange

     Quest Spotlight för Active Directory

     Quest Public Folder migration Wizard

     Quest Exchange Migration Wizard

     Quest Domain Migration Wizard

     Quest Archive Manager

     SAP

     SAP Job Scheduler

     Sun

     Sun N1 System Manager

     Symantec

     i? for SQL Server- 7.6

     Ghost Solution Suite - 7.4

     LiveState Delivery - 7.4

     pcAnywhere - 7.6

     Provisioning Manager - 7.4

     Scan Engine - 7.7

     Storage Foundation & Cluster Server (SFHA) - 7.6

     VmWARE

     Thinstall

     Touchpaper

     Touchpaper Suite V7

     eGain

     eGain Knowledge Agent

     eGain Mail

     eGain Selfservice

     eGain Chat + eGain coBrowse Advanced

     Efecte

     Contract

     Service Desk

     Knowledge Base

     Change and Release Management

     Service Level Management

     Configuration Management Database

     Symantec

     Altiris

     Nilex

     NilexPlus

     Formpipe

     W3D3

    12201867.doc

     Produktsortimenslista 8 (11) Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07 Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

     Platina

    1.5 Asset Management

     Novell

     ZENworks Asset Management

     SAP

     SAP Inventarie hantering

     Snow

     Snow Distribution

     Snow Inventory

     Snow License Manager

     Symantec

     Discovery - 7.5

     IBM

     IBM - Software Asset Management

     Efecte

     Software Asset Management (SAM)

     Asset

    1.6 Middleware

     IBM

     IBM - Information Server

     IBM - WebSphere Application Server

     IBM - Application Transformation

     IBM - WebSphere Business Integration

     IBM - WebSphere Commerce

     IBM - WebSphere Mobile and Speech Middleware

     IBM - WebSphere Portals

     IBM - WebSphere Product Information Management

     Oracle

     Oracle Applikationsserver

     Oracle Applikationsserver och Oracle SOA Suite

     Oracle Web Service Manager (OWSM).

     Oracle BAM (Business Activity Monitoring)

     Oracle Applikationsserver Enterprise Edition

     Oracle Enterprise Messaging Service (OEMS)

     Oracle ESB (Enterprise Service Bus)

     WebLogic Server Enterprise Edition

     BPEL Process Manager options

     Service Bus

     SOA Suite for Oracle Middleware

     Business Process Management Suite

     Tuxedo and Adapters

     MessageQ

     SAP

     SAP NetWeaver

     Sun

     Sun Java ES 5

     Sun Java System Identity Manager

     Sun Java Application Platform Suite

     Sun Java Composite Application Platform Suite (Java

    CAPS)

     Sun Java Enterprise Service Bus (ESB) Suite

     Sun Java Business-to-Business (B2B) Suite

     Sun Java Identity Management Suite

    12201867.doc

     Produktsortimenslista 9 (11)

    Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07

    Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

     Sun Java Availability Suite

     Sun Java Web Infrastructure Suite

     EPiServer

     Episerver

     Google

     Google Search motor

    1.7 Utvecklingsverktyg

     Adobe

     Adobe ColdFusion? MX 7 Enterprise

     Adobe ColdFusion? MX 7 Standard

     Adobe Contribute? CS3

     Adobe CS3 Web Premium

     Adobe CS3 Web Standard

     Adobe Director?

     Adobe Dreamweaver? CS3

     Adobe Fireworks? CS3

     Information Builders

     iWay Data Migrator:

     iWay Service Manager:

     iWay Data Adapters Suite:

     WebFOCUS Reporting Server:

     WebFOCUS Active Reports:

     WebFOCUS Report Caster:

     WebFOCUS Maintain:

     WebFOCUS Managed Reporting:

     WebFOCUS Open Portal Services:

     IBM

     IBM - Lotus Application Design and Development

     IBM - Rational Architecture Management

     IBM - Rational Change and Release Management

     IBM - Rational Process and Portfolio Management

     IBM - Rational Quality Management

     Microsoft

     BizTalk Server 2006

     Microsoft Visual Studio

     Microsoft Commerce Server

     Microsoft Content Management Server

     Microsoft Host Integration Server 2006

     Microsoft Identity Integration Server (MIIS)

     SharePoint Portal Server 2003

     Microsoft Office SharePoint Server 2007

     Microsoft Office SharePoint? Designer 2007

     Oracle

     Oracle Jdeveloper - integrerat stöd för

    utvecklingsprocessen

     Oracle Toplink och Oracle TopLink Essentials

     Oracle Business Process Analysis Suite

     WebCenter

     WebCenter Framework

     WebCenter Services

     WebCenter Anywhere

     Forms

     Reports

     Programmer

     Quest Software

    12201867.doc

     Produktsortimenslista 10 (11) Rev 2008-12-16 Dnr 2006/455

     Ramavtal 6850/07 Fujitsu Services AB Programvaror och tjänster 2007

    Bilaga 5 Produktsortimentslista

     SAP

     SAP Loadrunner

     Sun

     Sun Java Studio Creator

     Java Studio Enterprise

     Sun Studio

     Software AG

     webMethods

     Governance, CentraSite

     webMethods ESB/B2B

     webMethods Information Integrator

     webMethods Business Process Manager

     webMethods Composite Application Framework (CAF)

     webMethods Legacy Modernization

     webMethods EntireX

     Tamino

     webMethods Master Data Manager

     Teamware

     TeamWARE Pl@za

    1.8 Databashantering

     Computer Associates

     CA ERwin Data Modeller

     IBM

     IBM - Database Servers

     IBM - Database Tools

     IBM - Enterprise Content Management

     Microsoft

     SQL Server

     Oracle

     Oracle Database 10g Family

     Oracle Database Lite 10g

     Oracle TimesTen Database

     Oracle Berkeley Database Family

     Oracle Rdb Database

     Oracle Secure Enterprise Search

     Quest Software

     Quest Central for DB2 LUW

     Quest Central Performance Suite for Oracle?

     Quest Central? for SQL Server

     Spotlight for Sybase

     Spotlight? on RAC

     Spotlight? on SQL Server?

     SharePlex? for Oracle?

     Sun

     MySQL

    1.9 Statistikprogramvara

     IBM

     IBM DB2 Data Warehouse Edition.

     Cognos

     Microsoft

     Microsoft ProClarity

     Oracle

    12201867.doc

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com